De l’1 al 7 de setembre es podrà efectuar la matriculació als Cicles formatius de grau superior de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona

Per . Actualitzat el

Els aspirants que hagin superat les proves d’accés o que ja complien els requisits de titulació que marca la Generalitat per accedir al Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, podran matricular-se, de l’1 al 7 de setembre de 2020, als Cicles formatius de grau superior que ofereixen les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La matrícula s’haurà d’efectuar de forma presencial a la secretaria dels centres de Tarragona, Reus i Tortosa, (www.dipta.cat/estudiarartidisseny).

D’altra banda, de l’1 al 4 de setembre es podrà efectuar la inscripció per a realitzar la prova d’accés (part específica) a aquests cicles formatius. Aquesta prova només l’hauran de passar aquelles persones que no hagin cursat batxillerat artístic o equivalent i que no hagin realitzat la prova d’accés al mes de maig. La preinscripció es durà a terme de forma telemàtica al web del Departament d’Educació (ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/).

Dotze cicles formatius de grau superior conformen l’oferta de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa

Oferir uns estudis reglats, de qualitat i, sobretot, que capacitin l’alumnat per una feina de futur que faci del seu talent la seva professió, és la voluntat de la Diputació de Tarragona a través de les escoles d’art. Els centres que la institució gestiona a Tarragona, Reus i Tortosa posen a l’abast dels estudiants un total de 12 cicles de grau superior que esdevenen referents en qualitat docent en estudis d’art i disseny al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (https://www.dipta.cat/eadt/), a la carretera de Valls s/n, ofereix set cicles formatius de grau superior: Gràfica Interactiva, Animació, Gràfica Publicitària, Il·lustració, Fotografia, Arts aplicades al mur i Joieria artística.

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus (https://www.dipta.cat/eadr/), al carrer del Vent, ofereix els cicles formatius: Videojocs i entorns virtuals, Arquitectura Efímera, Projectes i Direcció d’obres de decoració i Infografia 3D.

La Diputació de Tarragona ha sumat un nou cicle formatiu de grau superior a l’oferta del curs actual a través de l’Escola d’Art a Tortosa (http://www.dipta.cat/eadtortosa/). El centre ofereix, conjuntament amb l’Institut de l’Ebre, el cicle Modelisme i matriceria ceràmica, amb la titularitat del Departament d’Educació de la Generalitat. El curs permet als estudiants formarse per elaborar les fases inicials de la fabricació en sèrie d’un objecte funcional de ceràmica, principalment per a la indústria alimentària.

El lloc web www.dipta.cat/estudiarartidisseny agrupa la informació relativa a tots els cicles formatius de grau superior que ofereix la Diputació de Tarragona als centres de Tarragona, Reus i Tortosa.