L’Ajuntament pren noves mesures urgents per assegurar el subministrament d’aigua potable

Durà a terme restriccions horàries, la limitació de l’ús d’aigua potable i la prohibició d’ús en boca en una zona concreta del municipi

Per . Actualitzat el

La situació que viu aquests dies el pou de Cal Llorenç és delicada. Les mesures que va prendre ahir l’Ajuntament amb caràcter urgent no han estat suficients per recuperar lleument el seu cabal i els nivells de terbolesa de l’aigua no s’han estabilitzat en valors de normalitat.

Per aquests motius, l’aigua del pou de Cal Llorenç no es pot destinar al consum en boca, fet que comporta que hi hagi menys recursos hídrics per abastir d’aigua el mateix àmbit.

Això ha fet que l’Alcalde hagi decretat aquest migdia noves mesures urgents a adoptar per garantir l’abastament d’aigua potable de qualitat a les zones afectades. Les restriccions i prohibicions s’inicien avui mateix i s’allargaran durant quinze dies, sense perjudici que el termini es pugui allargar segons avanci la situació.

L’alcalde Pere Virgili ha demanat al president de la comissió especial de l’aigua, Rafael Luna, la convocatòria d’una sessió d’urgència que tindrà lloc aquesta tarda a partir de les 19.30 hores per via telemàtica.

Restricció horària

Des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí l’Ajuntament tallarà el subministrament d’aigua a l’Eixample, Merymar, Les Torres, el polígon industrial de l’Avenar i el del carrer Tallers, el camí de Berà i el camí de Sant Salvador (plànol 1).

Limitació d’usos de l’aigua potable

Durant les 24 hores es limita l’ús d’aigua potable a tots els barris que s’abasteixen mitjançant els quatre pous municipals: el nucli urbà, la Martorella, l’Eixample, Berà Mar, Les Torres, Merymar, el polígon industrial de l’Avenar, i el polígon del carrer Tallers (plànol 2)

Queda prohibit fer ús de l’aigua potable per al reg de plantes ornamentals, omplir piscines o qualsevol altre ús que no sigui l’essencial. Només es podrà utilitzar per al consum en boca, preparació d’aliments, higiene i neteja personal.

Els serveis d’inspecció municipal controlaran el compliment d’aquesta restricció.

Prohibició d’ús en boca

Hi ha una zona molt petita i concreta del municipi (plànol 1) que degut a la seva ubicació  s’abasteix únicament del pou de Cal Llorenç i no ha estat possible establir connexions amb la resta de la xarxa municipal d’aigua.
Per això, s’ha prohibit l’ús en boca de l’aigua atès que els nivells de terbolesa de l’aigua que hi arriba la fan no apta per al consum humà. No es pot beure, cuinar ni preparar aliments.

Per garantir l’abastament d’aigua per als usos prohibits, en aquesta zona l’Ajuntament implantarà provisionalment un sistema de subministrament a través de camions cisterna. El subministrament serà els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12h al punt de confluència dels carrers Berà i Major.

Mentrestant, per estabilitzar el cabal i els nivells de terbolesa del pou de Cal Llorenç, l’Ajuntament continuarà reforçant-lo a través de camions cisterna els quals transvasaran aigua potable de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona directament cap a la xarxa d’aigua municipal. També injectarà aigua dels dipòsits del Pujol de la Morella i de l’Eixample, directament a la xarxa d’aigua, motiu pel qual es podrà notar una baixada de la pressió a les zones més altes del poble.

Conscienciació de la ciutadania i el nou pou

L’Ajuntament va posar en marxa ahir al matí una campanya de conscienciació de l’estalvi d’aigua per assolir un ús més eficient d’aquest recurs tan indispensable i alhora escàs, i ha demanat a la ciutadania que redueixi al màxim el consum d’aigua a les llars.

La solució a curt termini ha de ser la posada en marxa del nou pou d’aigua, assolint el vist i plau de l’ACA i de Sanitat. L’Ajuntament ja va iniciar tots els procediments administratius necessaris i està a l’espera que aquests finalitzin. Mentrestant, l’estudi de bombament i les analítiques de la qualitat de l’aigua han donat bons resultats.

L’Ajuntament ha demanat a l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte executiu de les obres de construcció del nou pou, que avanci, a la major brevetat, la memòria valorada que inclogui les actuacions mínimes que permetin la posada en funcionament i l’explotació de l’aqüífer del nou pou.