Educació i Salut presenten el protocol que hauran de seguir els centres educatius davant de casos de Covid-19

En casos positius d’alumnat o professorat confirmats pel test PCR, s’aïllarà el grup estable de convivència durant 14 dies i tots els membres del grup passaran el test

Per . Actualitzat el

Els departaments de Salut i d’Educació han establert el document que determina com ha de ser la gestió dels possibles casos de Covid-19 que es puguin produir en els centres educatius durant el curs 2020-21. El conseller d’Educació, Josep Bargalló; el director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray; i el director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, han presentat avui en roda de premsa el protocol que s’enviarà als centres per tal que coneguin les passes a seguir en tots els casos que es puguin donar tant per part de l’alumnat com del personal del centre.

El document concreta la forma d’actuar per part dels directors, que seran les persones responsables de coordinar i gestionar dins del centre educatiu, i s’estableix el paper dels diferents actors que participaran en el procés, tant per part de l’administració educativa com sanitària. Bargalló ha explicat que “les direccions de tots els centres educatius rebran a finals d’aquest mes l’assignació d’un CAP de referència per al seu centre; i l’assignació d’un personal sanitari de referència. I rebran també una formació específica per tal que aquest circuit que hem treballat Educació i Salut sigui un circuit conegut i efectiu”.

Així, en primer lloc, per poder accedir als centres, les famílies han de verificar que els infants no presenten símptomes compatibles amb la Covid-19 ni una temperatura superior al 37,5ºC. No es permet anar a escola en cas d’estar aïllat per donar positiu en Covid-19, estar a l’espera de resultat de PCR, conviure amb una persona diagnosticada o estar en quarantena domiciliària. D’altra banda, els alumnes que tinguin una malaltia crònica d’elevada complexitat, en acord entre la família i l’equip pediàtric, es valorarà les implicacions de reprendre l’activitat presencial als centres.

Protocol davant de casos sospitosos

La detecció precoç dels casos i el seu aïllament és fonamental per mantenir la seguretat als centres al màxim. Per això, es determina quina és la gestió que s’ha de dur a terme en cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes compatibles amb la Covid-19: portar-lo en un espai separat ventilat, col·locar-li la mascareta i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061.

El document indica les actuacions per part del director del centre davant d’un cas sospitós -avisar a la família-; del Centre d’Atenció Primària (CAP); i del Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial. El CAP, a través del pediatra o metge haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar. El SVE avisarà a la direcció del centre educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat del PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena. A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels contactes del grup estable de convivència.

Gestió davant de casos positius

El document estableix, de forma orientativa, els elements de decisió per establir quarantenes, tancaments totals o tancaments parcials. Així:

· En cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: es recomana la quarantena de tot el grup de convivència durant 14 dies. Això suposarà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per al grup, a qui se’ls farà a tots el test PCR.

· En cas positiu en dos membres no convivents que formen part de dos grups diferents de convivència dins d’un mateix espai, com pot ser un edifici, una ala d’un edifici o un torn: es recomana la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai durant 14 dies. S’interromp l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat en el mateix període i es farà el test a tots els membres del grup.

· En cas positiu en dos o més membres no convivents que formen part de grups de convivència en diferents espais: es plantejaria la quarantena dels grups de convivència afectats durant 14 dies i es farà un PCR a tots els membres. Es podria, a més, plantejar la interrupció de l’activitat lectiva presencial del centre educatiu durant aquest temps.

En els tres supòsits, en cas que un dels contactes del grup doni negatiu un cop s’hagin tots fet el test PCR, no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

Per al personal del centre, a més, s’indica que ha de posar-se en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per comunicar el seu aïllament i per tal que el servei en pugui fer el seguiment si el test dona positiu. En cas que la PCR sigui negativa, el professional es podrà reincorporar al centre un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagin passat 24h mínim sense febre o símptomes.

El retorn al centre educatiu d’un cas confirmat de Covid-19 es farà un cop passin com a mínim 72 hores des de la resolució dels símptomes, i sempre i quan la persona no hagi requerit ingrés hospitalari, l’hagi atès l’atenció primària i hagi estat aïllada al domicili durant al menys 10 dies. Per tornar al centre no serà necessària la realització d’una PCR de control.

Actuació en cas de familiars d’un cas

Els germans o familiars d’un cas sospitós, a l’espera dels resultats, han de romandre a casa a l’espera dels resultats. En sortir negatiu, es poden reincorporar al centre. En cas que es confirmi el positiu en germans o familiars, la resta de membres de la família hauran de fer quarantena durant 14 dies i passar el test.

En qualsevol cas, no està indicat l’aïllament preventiu dels membres del grup de convivència estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los el PCR. En cas de resultat positiu del test, s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels germans o familiars convivents.

El document també indica el paper de les infermeres de referència –que mantindran contacte amb el centre i l’assessoraran sobre els dubtes que puguin sorgir-; el funcionament del TRAÇACOVID –aplicatiu creat per Educació específicament per a la gestió dels casos-; i la formació que rebran tant infermeres com direccions de centres educatius.

Pel que fa a la formació docent, totes les direccions de centres rebran formació a distància per part de l’Agència de Salut pública de Catalunya al voltant de la gestió dels casos i les mesures de protecció enfront la Covid-19. Posteriorment, el material usat per la formació es facilitarà per tal que pugin traslladar la informació als equips respectius de cada centre.