Primeres dades del sistema de registre d’ocupació a les platges

L’índex d’ocupació més alt, amb alerta vermella, s’ha produït a la platja de Llevant durant el cap de setmana del 18 i el 19 de juliol

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Salou ha dut a terme un estudi per conèixer el comportament dels banyistes a les platges del municipi, entre el 18 i el 30 de juliol, ambdues dates incloses. Amb aquest informe, el Consistori ha obtingut dades que li permeten registrar els índexs d’ocupació per tal de mantenir unes bones mesures de seguretat, com a protecció davant de la COVID-19.

Les dades recollides a l’estudi corresponen als sensors instal·lats a les platges de Llevant, Ponent, Capellans i Llenguadets. S’ha analitzat els comportaments de dos caps de setmana i, també, el comportament durant la setmana.

Els únics sectors que han presentat uns nivells d’ocupació més alts són: Llevant (Sector 04, S05 i S06) i Ponent (S02), durant els caps de setmana; mentre que la majoria de sectors restants es mantenen en uns nivells d’ocupació mitja-baixa. Així mateix, l’índex d’ocupació més alt amb alerta vermella s’ha donat, únicament, a la platja de Llevant, durant el cap de setmana del 18 i el 19 de juliol. Si bé cal destacar, però, que el pas a una alarma vermella no és producte d’un excés d’ocupació en una platja o sector, sinó que el sistema eleva a vermell l’estat de la platja, abans que s’arribi al màxim d’ocupació, desaconsellant els banyistes d’anar-hi. A més, l’alarma avisa la Policia Local de Salou, Protecció Civil, i Salvament i Socorrisme, per tal que apliquin els seus protocols interns d’actuació.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha valorat positivament aquest primer estudi d’ocupació a les platges, ja que “ens permet conèixer el comportament dels banyistes i el procediment d’actuació, per tal de garantir que es compleixen les distàncies socials recomanades, davant la prevenció per no contraure la COVID-19”.

Per la seva banda, el regidor de Serveis Generals i Noves Tecnologies, Jesús Barragán, ha manifestat que “el servei de control d’aforament de platges és una eina molt útil i eficaç en el moment actual, que ens permet una gestió intel·ligent de l’ocupació en temps real i poder actuar per a la seguretat de les persones, d’una forma àgil”.

Si bé, en global, els nivells d’ocupació de les platges se situen en una franja normal i en alguns casos baixa, s’ha de tenir en compte el comportament dels banyistes, que tendeixen a acumular-se davant mateix del mar, tot i existir espais lliures en segona o tercera línia. Això podria provocar que els inspectors que monitoritzen l’estat de les platges sobre el terreny augmentessin el nivell d’alerta, encara que els sensors no registressin uns nivells d’ocupació força elevats com per saltar de forma automàtica.

 

Franges horàries

Un cop analitzades les franges horàries dels dies 18 i 25 de juliol, entre les 8 h i les 20 h, a Llevant i Ponent, cal dir que el creixement de l’ocupació es manté estable fins a les 11 h; i a partir d’aquesta hora creix ràpidament, assolint els valors màxims d’ocupació entre les 12 i les 14.30 h.

A partir de les 14.30 h, es detecta que l’ocupació baixa de forma desigual, segons la platja. A Ponent, el descens és més acusat, mentre que a Llevant es registra un descens més progressiu i que es manté per sobre dels nivells registrats a primera hora.

Dels sectors analitzats, es destaca el sector 06 de Llevant, que és el que registra els nivells mitjans d’ocupació més alts i sostinguts.