La URV crea una línia d’ajuts per als estudiants afectats per la crisi de la COVID-19

Poden optar-hi fins al 30 de setembre els estudiants que no rebran les beques i ajuts del Ministeri d’Educació, l’AGAUR i la mateixa URV

Per . Actualitzat el

La URV vol donar resposta als estudiants que necessiten més suport econòmic per sufragar les despeses bàsiques per continuar amb els estudis universitaris. Per això, d’una banda, ha impulsat un programa d’ajuts amb motiu del curs excepcional 2020-21 per pal·liar els efectes negatius de la crisi generada per la pandèmia. Hi poden optar els estudiants que, tot i tenir una renda baixa, no podran obtenir les beques del Ministeri d’Educació i l’AGAUR ni els ajuts de matrícula de la pròpia URV per no haver superat el nombre de crèdits establerts a les bases d’aquests programes.

De l’altra banda, s’ha incrementat el pressupost per als ajuts extraordinaris a la matrícula per estudiants amb dificultats econòmiques. Es tracta del programa d’ajuts de la Universitat que cobreix crèdits en primera convocatòria fins a un màxim de 2.500 euros, però que amb l’increment de dotació podrà cobrir també les segones matrícules dels estudiants matriculats al curs 2019-20.

Sol·licitud d’ajuts amb motiu del curs excepcional 2020-21, fins al 30 de setembre

Els estudiants que durant el curs 2019-20 van gaudir de beca de règim general vinculada a la renda o a l’habitatge, i que al curs 2020-21 no en gaudiran perquè no han pogut superar el mínim de crèdits establerts pel programa, tenen temps per presentar la sol·licitud per optar als ajuts excepcionals de manutenció i habitatge fins al 30 de setembre.

Per rebre aquest nou ajut cal estar matriculat durant el curs 2020-21 en un ensenyament oficial de la URV, no superar els llindars de renda establerts per a la convocatòria de beques de règim general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, i haver sol·licitat una beca de règim general del Ministeri o la beca Equitat de l’AGAUR i que els hagi estat denegada per motius acadèmics.

Es poden optar a dues modalitats: la de quantia fixa lligada a la renda (quan s’acredita una renda més baixa respecte als llindars de renda que marca el Ministeri), i la de quantia fixa lligada a la residència (quan estan per sota d’uns llindars de renda que els acrediten per gaudir d’una beca afegida per motiu de desplaçament respecte a la seva residència habitual). La quantitat màxima per a cada modalitat d’ajut i estudiant és de 1.500 euros, i si un estudiant compleix els requisits dels dos col·lectius destinataris pot ser beneficiari d’un ajut màxim de 3.000 euros si la dotació pressupostària pot cobrir totes les sol·licituds acceptades.

Tota la informació sobre aquesta convocatòria extraordinària d’ajuts es pot trobar al web de beques i ajuts.

Ampliació dels ajuts de matrícula 2019-20

L’ampliació dels ajuts extraordinaris de matrícula per als estudiants que van sol·licitar-los el curs 2019-20 ha permès arribar a 51 beneficiaris, que podran cobrir el cost de tots els crèdits matriculats en primera i segona matrícula durant el curs 2019-20.

El Ple Consell Social de la URV ja havia aprovat una dotació addicional de 25.000 euros per als ajuts de matrícula per dificultats econòmiques del curs 2019-20 en sobrevenir la pandèmia, que se sumen als 13.836,97 euros aprovats ahir mateix. Aquestes quantitats, sumades als 35.000 euros aportats pel vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat arriben a un total de 73.836,97 euros per aquesta línia d’ajuts. El mateix Consell Social va aprovar també ahir la dotació dels 75.000 euros que fa possible la convocatòria d’Ajuts de manutenció i habitatge amb motiu del curs excepcional 2020-21.

A més del suport econòmic del Consell Social de la URV, els ajuts que impulsa el vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat compten amb el suport tècnic de l’Oficina de l’Estudiant, on els estudiants han d’adreçar-se per resoldre dubtes.