La Generalitat instal·la a Tarragona un centre per a infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals

Es tracta d’un projecte pilot, pioner tant a Catalunya com a Espanya, basat en el model Barnahus islandès

Per . Actualitzat el

Sota el mateix sostre. Aquesta és la idea amb què s’ha gestat el projecte de la unitat integrada d’atenció a infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals (Barnahus) que han inaugurat avui el conseller d’Educació, Josep Bargalló, i el de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, al complex educatiu de Tarragona.

Es tracta d’un projecte pioner, tant a Catalunya com a Espanya, que ha desenvolupat un equip plurisdisciplinar format en l’atenció a les víctimes d’abusos sexuals, i que implica cinc departaments del govern. El principal impulsor és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Direcció General de l’Atenció a la Infància i a l’Adolescència-, però amb coordinació amb Salut, Educació, Justícia i Interior. És un projecte pilot i la idea és estendre’l a tot el territori.

El centre té l’aspecte d’una llar perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable. Hi treballa a temps complet un equip psicosocial de 7 persones, més altres professionals que s’hi desplaçaran quan calgui o que hi connectaran per vídeoconferència per evitar que sigui la víctima i la seva família qui hagi de recórrer les distintes instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei d’infància, centre mèdic…

Model Barnahus

Barnahus (casa dels nens, en islandès) és un model d’atenció als abusos contra la infància promogut per Save the Children i que és habitual als països nòrdics. Aquesta entitat ha col·laborat en la posada en marxa del servei de Tarragona amb assessorament i formació.
Per poder ser un centre Barnahus i formar part del projecte europeu Promise, cal seguir una sèrie d’estàndars de qualitat. Els me´s importants són aquests:

⦁ Interès superior de l’infant al centre de la intervenció
⦁ Treballar de manera multidisciplinari i interdepartamental
⦁ Incloure a tots els infants i adolescents com a possibles usuaris/es
⦁ Proporcionar un entorn amigable
⦁ Gestió interdepartamental del cas
⦁ Entrevista forense
⦁ Examen mèdic
⦁ Serveis terapèutics
⦁ Formació continuada i desenvolupament de competències
⦁ Treballar la prevenció: compartir informació, sensibilitzar i generar coneixement

Tots aquests principis han de permetre la valoració, atenció, tractament i seguiment de qualsevol infant i adolescent víctima d’abús sexual i de les seves famílies. També s’assessora persones adultes que hagin patit abusos durant la infantesa. La intervenció inclou l’avaluació psicosocial, la investigació policial, l’exploració mèdico-forense de la víctima, l’entrevista, a més a més d’informar i assessorar la judicatura i la fiscalia. Els professionals del servei també col·laboraran en la prevenció i detecció de les situacions d’abús.

Intervenen tant en casos de sospita com de certesa i ja s’han atès una trentena de víctimes, en aquest cas, per via telemàtica, atès el context de pandèmia.

Les instal·lacions

Hi ha sales d’espera separades per protegir la privacitat de l’infant i equipades amb mobles, joguines, revistes, llibres, etcètera adients a l’edat i necessitats dels usuaris petits i grans. El mobiliari i la decoració són una donació d’Ikea. Totes les habitacions del servei estan insonoritzades i són accessibles. Es garanteix servei de traducció quan sigui necessari.

Les estances són adequades per a l’entrevista forense i l’entrevista d’exploració, així com per a les entrevistes familiars, i estan connectades amb un sistema audiovisual de comunicació. També hi ha cuina office, lavabo, una sala d’exploració mèdica, despatxos.

Les instal·lacions que han entrat ara en funcionament són provisionals. Es farà un edifici de nova construcció en el mateix complex educatiu, a pocs metres de l’emplaçament actual.

Els professionals

L’equip psicosocial -integrat per psicòlegs i treballadors socials i amb una coordinadora- treballen tota la jornada al centre i donen servei de 24 hores 365 dies a l’any.

Pel que fa als professionals que s’hi desplaçaran quan calgui, hi ha:

⦁ Mossos d’Esquadra del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) o Equip d’investigació, encarregats de la investigació policial
⦁ L’Equip d’Assessorament Tècnic Penal (EATP) del Departament de Justícia encarregats de la prova preconstituïda.
⦁ Psicòlegs/es clínics/es especialitzats/des en abusos sexuals destinats als centres de salut mental infanto-juvenil (CSMIJ) pel tractament psicoterapèutic inicial a les víctimes i les seves famílies, si cal.

Excepcionalment, l’avaluació mèdica en els abusos sexuals de menys de 72 hores es realitzaran a l’hospital de referència Joan XXIII. El tractament psicoterapèutic a les víctimes i les seves famílies s’iniciarà, prioritàriament, en el Barnahus i, posteriorment, es realitzarà en els centres de salut mental infantojuvenil (CSMIJ) que per zona els correspongui.