El consistori convoca ajuts d’urgència social per fer front a la covid-19

El 30 de juliol s’obre el termini per presentar les sol·licituds

Per . Actualitzat el

El 30 de juliol s’obre el termini per a presentar les sol·licituds d’ajuts d’urgència social per fer front a la covid-19

La Regidoria d’Acció Social informa que aquest 30 de juliol s’obre el termini per a presentar sol·licituds a la convocatòria d’ajuts d’urgència social de l’Ajuntament de Torredembarra, destinada a donar suport econòmic a les famílies amb dificultats socioeconòmiques per a pal·liar els efectes de la crisi generada per la Covid-19.

La regidora d’Acció Social, Marga Rovira, ha explicat que la pandèmia per la covid-19, més enllà de la crisi sanitària, ha generat una important crisi econòmica com a conseqüència de l’impacte del confinament i de les mesures restrictives que s’han hagut de prendre per frenar la propagació de la malaltia.

Poden acollir-se als ajuts les persones o unitats familiars de convivència que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica que limiti la seva capacitat per a cobrir les necessitats bàsiques. S’entén per unitat familiar o nucli de convivència al mateix domicili: el format per la persona sol·licitant amb altres persones amb qui està unida per matrimoni o relació anàloga de convivència, o per lligams de consanguinitat fins al segon grau, és a dir, avis, pares, fills, germans o nets, o per adopció, que conviuen en el mateix domicili.

Els ajuts van destinats a la compra en botigues o supermercats del territori de productes bàsics de subsistència (productes d’alimentació, d’higiene personal i de la llar, medicaments i pagament de factures de subministraments bàsics de la llar i electrodomèstics).

La presentació de sol·licituds es pot dur a terme de manera presencial, però cal demanar cita prèvia al telèfon 977 64 00 25 o per correu electrònic: oac@torredembarra.cat i al 977 13 15 79  serveissocials@torredembarra.cat. En aquest cas, es poden recollir prèviament els formularis tant a l’Ajuntament com a les oficines d’Acció Social, sense cita prèvia.

També es pot fer telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament: https://www.seu-e.cat/ca/web/torredembarra S’han habilitat telèfons de suport informatiu per a les persones interessades a sol·licitar els ajuts: 671 01 10 49 (horari d’atenció de 9 a 12 h, de dilluns a divendres) i el 977 13 15 79 (de 9 a 14 h, de dilluns a divendres).

El termini per a la presentació de les sol·licituds estarà obert fins al 31 d’agost de 2020 i sempre que existeixi consignació pressupostària. En cas que s’esgoti la consignació pressupostària, es procedirà a dotar-la per atendre totes les sol·licituds presentades si hi ha finançament suficient. La partida econòmica total que es destina a aquesta línia d’ajuts és de 110.000 €.

Es tracta d’ajuts dineraris, no en espècie, que es materialitzaran en un pagament únic, de manera individual i puntual. La quantia de l’ajut serà variable en funció dels membres de la unitat familiar de convivència. S’han establert unes quanties fixes en funció dels membres que componen el nucli de convivència:

1 persona      90 euros
2 persones    140 euros
3 persones    195 euros
4 persones    240 euros
5 persones    275 euros
6 persones o més    300 euros

En les bases de la convocatòria, s’estipulen els requisits que s’han de complir per a poder sol·licitar l’ajut, els ingressos mensuals nets màxims i la tramitació que s’ha de dur a terme.

El nucli de convivència de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos establerts en l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) fixat anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat, fixat en 569,12 € a l’any 2017 (o vigent), multiplicat per 1,5 (IRSC*1,5 =853,68€). Aquest índex s’incrementarà en un 30% per cada membre addicional del nucli de convivència (256,10 € per cada membre addicional).

Els ingressos mensuals nets familiars màxims per a tenir dret a l’ajuda seran els següents: 1 membre 853,68 €, 2 membres 1.109.78 €, 3 membres 1.365,88 €, 4 membres 1.621,98 €, 5 membres 1.878,08 €, 6 membres 2.134,18 €, 7 membres 2.390,28 € i 8 membres 2.646,38 €.

En aquest espai, es pot consultar tota la informació i formularis per poder presentar les sol·licituds d’ajuts: http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/tramits/tramits/8/tra/126/1/

Bases íntegres: http://torredem.altanet.org/documents/tramits/20200714144735-20200713_04345_bases.urg.soc.covid19.pdf

Aquí es pot consultar la convocatòria publicada al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=5662&ebop_any=2020