L’Ajuntament adquireix un plànol inèdit de la Guerra del Francès

Mostra el projecte fortificació de la ciutat de Tarragona planejat per l’exèrcit napoleònic després del setge de 1811

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona ha adquirit un plànol de la Guerra del Francès (1808-1814) procedent de la llibreria de Le Balil de París. Es tracta d’un mapa que mostra el projecte fortificació de la ciutat de Tarragona planejat per l’exèrcit napoleònic després del setge de 1811 realitzat per les tropes comandades pel mariscal Suchet. El plànol és inèdit i mostra un projecte que mai no es va arribar a dur a terme, el qual es pot datar en l’any 1811. 

Tant per la disposició de les fortificacions i l’urbanisme que representa, així com per el context històric que l’emmarca, es pot assegurar que el plànol representa un projecte de fortificació de la part alta en el context de la Guerra del Francès (1808 – 1814) justament després del setge i la presa de la ciutat per les forces franceses comandades pel mariscal Suchet l’any 1811.

Es tracta d’un plànol original amb unes mides de 555 per 760 mil·límetres, realitzat sobre suport paper, amb doble emmarcament lineal. Representa la ciutat de Tarragona i està dibuixat a tinta negra i aquarel·la de diferents colors. Es perfilen les corbes de nivell mitjançant jocs d’ombres de color, de manera que es marquen els accidents geogràfics de l’entorn de la ciutat. No està datat ni signat. 

Aquest és un projecte únic que ens proporciona una valuosa informació d’un moment molt concret del qual no en sabem res. Les característiques del plànol permeten veure la projecció d’un baluard i fortificacions que no apareixen en cap dels altres mapes que es conserven en arxius militars francesos de l’època, fet que posa en relleu la importància d’aquest plànol i de la seva situació en el nombrós recull cartogràfic que existeix sobre Tarragona. 

L’any 2019 l’Ajuntament de Tarragona va adquirir el plànol original i inèdit de Tarragona en venda en una prestigiosa llibreria de la ciutat de París per 2.500€. Aquesta llibreria té exposada en el seu web un conjunt de documents gràfics originals, publicacions i llibres d’antic d’arreu d’Europa amb els corresponents preus de venda al públic. Assabentat l’Ajuntament de la disposició del document, es va procedir a contactar amb la citada llibreria i a dur a terme la tramitació de l’expedient de compra per part de l’Ajuntament, que va finalitzar el mes de novembre de 2019. El plànol s’acompanya dels corresponents certificats d’autenticitat i d’exportació.