S’obre la convocatòria per crear una borsa de mestres d’educació infantil

Per a la provisió de places temporals a la Llar d’Infants Municipal Els Petitons

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament obre demà divendres la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la provisió de places temporals de mestre/a d’educació infantil per a la Llar d’Infants Municipal Els Petitons. 

El tipus de contracte serà de laboral interí, grup de classificació A2, amb una jornada laboral de 35 hores setmanals. Les seves funcions seran les de col·laborar amb la Directora de la llar d’infants en l’elaboració de la programació de les activitats del curs lectiu; la realització de les tasques de seguiment de l’evolució dels infants; redacció d’informes individuals dels nens i nenes; i totes aquelles tasques educatives pròpies de la llar d’infants, entre d’altres. 

Entre els requisits, que es poden consultar amb detall a les bases de la convocatòria, hi ha l’específic de titulació, ja que els aspirants hauran de tenir el títol de Grau de Mestre en Educació Infantil, una Diplomatura de Magisteri especialitat en educació infantil o professors d’EGB especialitat pre-escolar, així com qualsevol altre títol equivalent. 

El procés selectiu constarà d’una fase d’oposició, amb dos exercicis obligatoris i eliminatoris sobre coneixements lingüístics i coneixements específics; i una fase de concurs, en la qual el tribunal qualificador avaluarà els mèrits al·legats i justificats pels aspirants que hagin superar la primera fase d’oposició. 

La borsa tindrà una vigència de tres anys des de la seva constitució.