La Diputació de Tarragona aprova el seu Pla de Mandat 2020-2023

Durant el ple celebrat avui ha pres possessió com a nou diputat Josep Forasté i Casas en substitució de Pau Ricomà

Per . Actualitzat el

El Ple de la Diputació de Tarragona corresponent al mes de juliol ha aprovat el Pla de Mandat 2020-2023 de la institució i els seus organismes autònoms, presentat en roda de premsa aquest dimarts. Ha comptat amb 19 vots a favor i 7 abstencions. El Pla de Mandat és fruit d’un procés participatiu amb càrrecs electes dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació, que defineix la missió, la visió i els valors de la Diputació i els reptes i línies estratègiques d’actuació pels propers anys. El pla, alineat amb l’Agenda 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, defineix quatre grans reptes estratègics: Lideratge de l’ecosistema en la recerca del bé comú, Transformació digital, Evolució organitzativa i cultural (persones, estructura, sistemes i espais) i Enfocament a serveis.

Durant la sessió del ple d’aquest dijous ha pres possessió com a nou diputat de la Diputació de Tarragona Josep Forasté i Casas, regidor a l’Ajuntament de Vila-seca. Aquest canvi es produeix arran de la renúncia com a diputat de Pau Ricomà.

A més, el Ple de la Diputació ha aprovat l’adhesió de la institució al Pacte per a l’Adaptació al Canvi Climàtic, desenvolupat en el projecte LifeClinòmics, un document que vol ser de referència del compromís de les administracions locals i d’agents socials i econòmics mediterranis amb l’adaptació al canvi climàtic. Aquesta adhesió permet a la institució formar part de la Xarxa per l’Adaptació al Canvi Climàtic (XACC). També s’ha aprovat interposar un recurs de cassació contra la Sentència núm. 1822/2020 del TSJ de Catalunya, que desestimava el recurs d’apel·lació de la Diputació contra la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona que va anul·lar l’acord del Ple de la Diputació sobre l’adhesió de la institució a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Ha comptat amb 15 vots a favor, 4 abstencions i 7 vots en contra.

Noves inversions

Aquest dijous s’han aprovat inicialment dues inversions importants a carreteres de la demarcació. Per una banda, el Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340, tram: T-203 a N-340, terme municipal de Tarragona i el Catllar, amb un pressupost d’execució per contracta de 5.147.113,65 euros.  El projecte preveu l’actuació en 4.238 metres de la carretera TP-2039, on s’eixamplarà l’amplada de la via actual i es complementarà formant cunetes transitables o millorant la seguretat viària amb elements de contenció, senyalització i abalisament. Es construiran tres rotondes, voreres i passos de vianants elevats, així com ordenar diferents accessos a la carretera de les finques que travessa o adequació de parades d’autobús.

També s’ha aprovat inicialment el Projecte de rotonda a la intersecció entre les carreteresT-722 i TV-7222 a Vilallonga del Camp, que té un pressupost d’execució per contracta de 852.808,97 euros. Aquesta intervenció té com objectiu millorar la seguretat viària en la intersecció amb la construcció de la rotonda, millorar el traçat i part de la travessera T-722 al seu pas pel nucli urbà de Vilallonga del  Camp.