Comença la tercera fase de construcció del moll de Balears al Port de Tarragona

La línia d’atracada permetrà acollir els creuers més grans del món

Per . Actualitzat el

El Port de Tarragona entra de ple en la tercera fase de la construcció del moll de Balears amb la col·locació de la banqueta de fonamentació i l’enrasat del material que s’ha dipositat en el fons marí per a la futura col·locació dels caixons. 

La tasca d’anivellar la banqueta de fonamentació és clau per al posterior enrasat. La banqueta de fonamentació consisteix a col·locar el material d’escullera, provinent de la pedrera de Vallcarca, de forma més uniforme amb l’ajut del gànguil Ardenza. Posteriorment, s’hi col·locarà la grava d’enrasament que consisteix en crear un llit de pedra més petita per obtenir una superfície plana on, en fases posteriors, col·locar els caixons de formigó. 

Ambdues tasques –banqueta de fonamentació i grava d’enrasament– les duu a terme el gànguil Ardenza, una embarcació provinent de Galícia i de 52,48 m d’eslora, i 700 m3 de capacitat, està equipada amb una excavadora. És per això que se l’utilitza com a embarcació auxiliar per a les tasques més delicades de finalització de la banqueta i per col·locar la grava d’enrasament. 

Els treballs de col·locació dels 1.232.000 tones material de l’escullera continuen a bon ritme, un cop la fase d’enrasat estigui completada es passarà a la col·locació dels caixons fabricats en el dic flotant “Mar del Aneto”. Aquest procés és clau per a fixar les bases del nou moll. 

La fabricació de caixons a punt de començar 

El dic flotant Mar del Aneto, instal·lat al moll de Catalunya, començarà a fabricar els caixons en les pròximes setmanes. Aquests fonaments de formigó es col·locaran a sobre del material de l’escullera de la base un cop el material estigui enrasat. 

Es fabricaran 11 caixons de 41,05 m d’eslora, 16,75 m de mànega i 21,30 m d’alt. El pes d’un caixó buit serà de 7.288,80 tones, mentre que ple es calcula que serà de 33.440,65 tones. 

Un nou moll ple d’oportunitats 

El nou moll de Balears transformarà la fesomia del Port de Tarragona. Aquesta nova infraestructura canviarà de forma substancial l’espai del dic de Llevant destinat a l’atracada dels creuers, ja que tindrà una superfície de 4 hectàrees i 460 metres de llarg. 

La línia d’atracada total serà de 700 metres, ja que, en 240 d’aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats arribant a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món. 

En un futur, la nova infraestructura també podria ampliar serveis per a sòlids a granel i terminals multipropòsit.