Llum verda a la modificació del POUM de Tarragona sobre volumetria d’edificis

Es vol resoldre la dificultat de saber de forma senzilla les condicions d’edificació i ús de molts del solars de la ciutat

Per . Actualitzat el

La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona ha donat conformitat al text refós de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Tarragona que regula les condicions d’edificació i d’ús de la clau 14a1, referent a l’ordenació volumètrica específica en situació consolidada, segons edifici existent o segons la llicència d’edificació concedida. Des d’Urbanisme s’argumenta que el planejament general de Tarragona determinava fins ara que els paràmetres d’edificació i ús estaven vinculats al contingut de la llicència d’obres. Aquest fet podia comportar Es vol resoldre les dificultat de saber de forma senzilla les condicions d’edificació i ús de molts del solars de la ciutat.

La modificació promoguda per l’Ajuntament de Tarragona revisa la qualificació de la totalitat de les zones 14a1, els determina el paràmetres de parcel·la i edificació, a més dels usos que s’hi possibiliten, paràmetres que s’incorporen gràficament i normativament al POUM. I la Comissió d’Urbanisme hi ha donat conformitat.

Font: ACN