Oberta la convocatòria de subvencions 2020 per a les entitats de la ciutat

Les activitats a subvencionar tindran com a finalitat l’impuls i la projecció social de l’entitat i la dinamització sociocultural del municipi

Per . Actualitzat el

A partir d’avui divendres 10 de juliol i fins al dia 29 del mateix mes, s’obre la convocatòria 2020 de concessions de subvencions per a les entitats de la ciutat, per tal de donar suport a la realització de les seves activitats. 

L’objectiu de la convocatòria, és, un any més, l’atorgament de subvencions a entitats, per tal de cofinançar activitats i projectes d’interès social i comunitari, que es realitzin dins el municipi durant l’any 2020. Les activitats a subvencionar tindran com a finalitat l’impuls i la projecció social de l’entitat, la conscienciació, la participació de la ciutadania, la dinamització sociocultural del municipi, la sensibilització i el suport a col·lectius en situació vulnerabilitat social, la cohesió i la convivència, la igualtat de gènere i la informació i promoció de la ciutat. 

En aquesta convocatòria es prioritzarà la presentació́ d’un projecte per part de l’entitat sol·licitant. L’import previst a destinar per part de l’Ajuntament és de 30.000 € i l’atorgament a cada entitat, que en cap cas podrà superar el 50% del pressupost total del projecte/activitat presentades, serà d’un màxim de 2.200€.