L’Autoritat Portuària presenta el nou Pla de Sostenibilitat

El Port vol reduir a zero la petjada de carboni en l’horitzó de l’any 2030

Per . Actualitzat el

El nou Pla de Sostenibilitat del Port de Tarragona reduirà a zero la petjada de carboni de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) en l’horitzó de l’any 2030. El president del Port de Tarragona, Josep M Cruset, ha presentat avui el Pla de Sostenibilitat-Agenda 2030 amb 23 objectius mediambientals que es desplegaran durant els propers 10 anys en forma de 82 accions o metes. El Pla, fet públic avui en una roda de premsa en els jardins de la seu de l’APT i davant la presència de dos vehicles elèctrics del Port, assumeix el compromís de contribuir a l’assoliment dels 17 objectius inclosos en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

El president de l’APT, Josep Maria Cruset, ha explicat les implicacions d’aquest compromís del Port amb el desenvolupament sostenible a través d’un Pla que, “a més a més d’ajudar a la programació de les accions per a lluitar contra el canvi climàtic, afegeix transparència i rendiment de comptes en uns reptes, com el canvi climàtic i l’economia sostenible, que ens impliquen a tots com a persones, com a organitzacions i com a societat”. 

El Pla agrupa els 23 objectius en tres blocs temàtics diferenciats -Sostenibilitat ambiental, Creixement sostenible i Compromís social- en el que s’analitzen les fortaleses del Port, es despleguen els objectius a 10 anys, s’estableixen els indicadors de seguiment i es mostra percentatge d’assoliment de cada objectiu, per cada any. En aquest cas, els % a assolir en aquest any 2020. 

Cada bloc del Pla adopta i dóna resposta a un grup dels 17 objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 establerta per les Nacions Unides per lluitar contra el canvi climàtic i per un desenvolupament econòmic i social més respectuosos amb l’entorn natural. Un repte que, ha declarat Josep M Cruset, “marcarà la propera dècada, ja que el desenvolupament sostenible és un objectiu indestriable de l’activitat econòmica global i, en particular, de les activitats del sector logístic i portuari”. 

El futur del Port, tal com recull el preàmbul del Pla de Sostenibilitat “com a infraestructura logística tarragonina passa per la intermodalitat i el foment del ferrocarril, l’impuls de nous tipus de combustible verd i noves fonts d’energia renovable, garantir la circularitat de tots els projectes i mantenir la política de transparència i comunicació oberta i global com a pilar fonamental de tota l’organització”. 

Sostenibilitat ambiental 

En la presentació del primer dels blocs temàtics del Pla Sostenible, titulat Sostenibilitat ambiental, Cruset ha destacat algunes de les accions emmarcades dins de les quatre línies d’actuació: aigua, aire, biodiversitat, i gestió de residus i economia circular. El president de l’APT ha subratllat que el compromís amb la sostenibilitat ambiental forma part integral del posicionament institucional del Port. Tant és així que la presentació d’aquest bloc en el document del Pla diu que la medul·la d’aquest apartat són “accions decidides en la lluita contra el canvi climàtic amb un ús responsable dels recursos, fomentant la circularitat i l’aprofitament dels recursos naturals i preservant la biodiversitat del nostre entorn”. 

D’entre els 11 objectius d’aquest bloc, Cruset n’ha destacat dos per davant dels altres. La restauració, millora i potenciació dels hàbitats naturals de la zona Xarxa Natura 2000, a tocar del nucli urbà de la Pineda (Vila-seca), i la recollida i reutilització de les aigües pluvials al nou espai de la Zona Logística d’Activitat (ZAL) mitjançant la construcció d’un dipòsit de 1000 m3. 

Cruset també ha avançat el projecte de creació de biòtops marins per a la regeneració de la vida marina i l’aposta per la recuperació de la biodiversitat autòctona amb la creació de nous espais verds. Aquests biòtops formen part d’un projecte de col·laboració amb la URV que permetrà la regeneració d’espècies d’interès com el calamar, la sèpia i el pop. 

En l’apartat de la millora de la qualitat de l’aire, el president del Port ha explicat que el Pla preveu la instal·lació de nous captadors i l’aprovació de més instruccions operatives. En aquest àmbit, el Pla també inclou la creació de més massa forestal de la zona portuària per aconseguir una millora de la qualitat de l’aire a través de la reducció de les emissions de CO2. El verd creixerà al port mitjançant 4a plantada solidària a l’accés del Moll de Reus, l’ampliació zona verda al voltant de l’antiga seu de l’APT, Museu del Port, amb la creació d’un mur verd a l’heliport i amb la reforestació de la mateixa Xarxa Natura 2000. 

Creixement sostenible 

En el segon bloc temàtic, potser el més relacionat amb l’activitat econòmica del Port de Tarragona, Cruset ha fet seves les paraules introductòries a aquest apartat del Pla. Per al president de l’APT, “el creixement del Port de Tarragona passa per la transició energètica, la digitalització dels processos i l’impuls d’infraestructures que afavoreixin la millora de l’eficiència, la competitivitat i la connectivitat entre les persones”. 

Aquest és el bloc que de manera més determinant permetrà una compensació de les emissions de CO2 de l’APT d’un 96 % a finals de 2021 i del 99 % a finals de 2030, a través d’accions com per exemple, la contractació d’energia verda i l’electrificació moll de Creuers. 

El Port a més continuarà apostant per la Instal·lació de plaques fotovoltaiques per a la utilització d’energia renovable, que reduirà la demanda d’energia de xarxa. I seguirà transformant la seva flota de vehicles en una flota elèctrica, alhora que fomentarà que la de la resta de la comunitat portuària faci el mateix. 

En aquest apartat, el Pla de Sostenibilitat també preveu l’estudi d’energies alternatives com l’hidrogen que tenen una aplicació molt àmplia (camions, maquinària terrestre, embarcacions de serveis, vaixells de càrrega, grups electrògens, etc.) i, també, el foment del transport amb ferrocarril que ja està donant els seus primers fruits amb l’augment dels enviaments de cereals cap a Lleida, Vic i Aragó.

Compromís social 

El darrer bloc temàtic del Pla estén l’acció d’aquest instrument de govern a l’àrea social. Un àmbit en què el Port ja ha obtingut resultats tangibles durant molts anys. La presentació d’aquest apartat del Pla qualifica les accions del Port de la següent manera: “compromís amb l’entorn social mitjançant el foment d’accions que contribueixin a garantir una vida sana i hàbits saludables i la conscienciació per promoure la igualtat de gènere i afavorir la inclusió social, acompanyat amb una política de transparència i de comunicació global”. 

Cruset ha fet una ferma defensa de l’aposta per una nova política de comunicació amb l’entorn basada en la transparència, el rigor i la immediatesa, per la creació de nous òrgans de participació, etc. “I de la qual el Pla de Sostenibilitat n’és un dels pilars”, ha dit. 

El Port treballa per mantenir una comunicació fluida i constant amb la ciutadania mitjançant nous canals de comunicació que estimulin la participació, la consulta i la comunicació directa amb l’organització. L’aposta per la potenciació de l’ús de les xarxes socials en són un exemple, ha subratllat el president del Port. 

En aquesta línia d’aproximació del port a la ciutadania, i especialment als col·lectius menys afavorits, Cruset ha destacat algunes accions d’aquest bloc, com per exemple, l’adequació espais públics com a circuits inclusius per fomentar l’ús entre les persones amb més dificultats; el foment del suport a col·lectius de risc -Ajuts Sílvia Cuesta, programa ajuts RSC, relació amb la societat i entitats veïnals, etc.- i la instal·lació d’un sistema d’informació als usuaris del KM0 al dic de Llevant en els dies de fort vent per si es produís, alertar d’un episodi de presència de partícules.

Una trajectòria d’anys 

El Port de Tarragona ha estat conscient dels reptes i desafiaments que s’han hagut d’afrontar permanentment per mantenir la competitivitat en una economia global, així com per atendre la protecció al medi ambient i fer un ús responsable dels recursos. Des de fa anys la filosofia i estratègia de negoci del Port s’ha treballat des d’aquesta política mediambiental. 

Un exemple de la feina feta des d’aquesta visió és la ‘Guia de bones pràctiques’ que duu a terme des de fa anys. L’objectiu d’aquesta guia es basa en l’establiment de procediments per reduir els efectes mediambientals generats per la manipulació dels sòlids a lloure. L’anàlisi del coneixement de l’operativa ha permès introduir mesures per reduir l’impacte mediambiental i establir un pla d’inspecció i vigilància constant. 

Un altre exemple és l’obtenció l’any 2012 de la certificació del sistema mediambiental ISO 14001 actualitzada i revisada fins avui dia. Cal afegir que l’organització, des de l’any 2015, aconsegueix, també, la certificació ISO 50001 referent al sistema de gestió energètica. Per altra banda el Port acredita el distintiu de qualitat ambiental de la seva flota de vehicles així com l’acord voluntari pel compromís de la reducció del CO2 amb l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

Amb l’obtenció de la certificació ISO 9001 es posa de manifest davant la societat i les empreses que l’Autoritat Portuària posseeix un sistema de treball consistent i fiable amb el propòsit d’adaptar-se als requisits dels seus clients. 

El Port durant aquests darrers anys ha desplegat un sistema de gestió de qualitat vers la Comunitat Portuària amb instruments que li han portat a aconseguir els referencials específics de qualitat de servei per a tràfics i serveis portuaris, sense oblidar que la seva preocupació per la millora continua, el va portar a aconseguir i adoptar l’any 2002 el Model EFQM d’Excel·lència, vigent fins avui en dia. 

Els 17 ODS de l’ONU 

Aquest treball constant i evolució mostra el creixement de la conscienciació i responsabilitat del Port de Tarragona per un desenvolupament sostenible a tots els nivells. 

Als vigents compromisos permanents (Certificació ISO 14001 de gestió ambiental, Certificació ISO 50001 eficiència energètica, Certificació ISO 9001 de qualitat, Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles, Acords voluntaris per la reducció de CO2, etc.) ara se suma el compromís del Port amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU. 

El 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar un conjunt d’objectius globals per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu perfila metes específiques que han d’aconseguir-se en els pròxims 10 anys. 

L’ONU creu que el nostre entorn natural necessita un ferm compromís i accions interrelacionades a escala mundial per part de governs, sector privat, sector públic, societat civil i persones anònimes. El Port de Tarragona, conscient d’aquesta necessitat, ha definit actuacions concretes per combatre el canvi climàtic i migrar cap a una energia no contaminant en el Pla de Sostenibilitat – agenda 2030 que ha presentat avui. 

El Pla de Sostenibilitat del Port de Tarragona mostra com l’organització avança en algunes àrees crítiques i es marca objectius realistes i, a la vegada, ambiciosos que, entre altres objectius, permetran reduir a zero les emissions de CO2 de l’APT. Per contribuir a la consecució dels ODS de l’agenda 2030, el Port de Tarragona obre una dècada d’acció ambiciosa mitjançant l’aprovació i aplicació d’aquest pla, amb 23 objectius i 82 metes, i indicadors per fer-ne el seguiment i avaluar anualment la seva eficàcia.