L’Ajuntament convoca ajuts per a famílies amb escassa capacitat econòmica

Aniran destinats a sufragar sufragar part de la despesa originada pel pagament de la quota de l’IBI de l’any 2019

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona ha obert una nova convocatòria d’ajuts que concedeix a les unitats de convivència amb escassa capacitat econòmica, sufragar part de la despesa originada pel pagament de la quota de l’Impost de Béns Immobles del domicili habitual de l’any 2019. 

Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 31 d’agost i es podrà sol·licitar de manera telemàtica o assistint a les oficines d’atenció ciutadana, OMAC. 

L’import màxim que es destinarà durant l’any 2020 per a l’atorgament dels ajuts previstos en aquesta convocatòria serà de 110.000€. Aquest ajuts econòmics tindran la consideració de despeses públiques i s’atorgaran 120€ a cada sol·licitant. 

La persona sol·licitant ha de ser contribuent de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana i complir una sèrie de requisits establerts en les bases de la convocatòria, que adjuntem en el següent enllaç: https://seu.tarragona.cat/ajutsPublic/showPublicacion/10328