Més de 3.700 estudiants tarragonins comencen les proves de selectivitat

En total es presenten a les PAU 630 estudiants més que el curs passat

Per . Actualitzat el

Aquest dimarts 7 de juliol han començat les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2020 per a 3.749  estudiants de batxillerat i cicles formatius de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre que aspiren a accedir als estudis universitaris, el 17% més que fa un any.

En total es presenten a les PAU 630 estudiants més que el curs passat. Dels 3.749 aspirants, la majoria, 3.191, han cursat el batxillerat, 268 provenen de cicles formatius i 290 són de matrícula lliure, inclosos aquells que, havent fet les PAU en ocasions anteriors no les han superades i aquells que, tot i haver-les superat, aspiren a millorar la seva nota d’accés.

Les proves que han començat avui continuaran els dies 8, 9 i 10 de juliol en set tribunals a Tarragona (campus Catalunya, campus Sescelades, IES Vidal i Barraquer, IES Comte de Rius, IES Martí i Franquès); quatre a Reus (Facultat d’Economia i Empresa, IES Baix Camp, IES Roseta Mauri i IES Gabriel Ferrater); un a Vila-seca (IES Vila-seca); un a Valls (IES Narcís Oller); un al Vendrell (IES Baix Penedès); un a Calafell (IES Camí de Mar); un a Cambrils (IES Cambrils); tres a Tortosa (campus Terres de l’Ebre, IES Dertosa i IES Cristòfol Despuig), un a Amposta (IES Ramon Berenguer IV) i un a Móra d’Ebre (IES Julio Antonio).

Adaptació a les necessitats per la COVID-19

El procediment és similar als anys anteriors, però s’ha adaptat a les noves necessitats per la COVID-19: hi ha més tribunals, només un per facultat a la Universitat, i els altres en 15 instituts repartits per comarques; així com també han canviat els horaris, amb un dia més d’exàmens. Tot plegat és per evitar, en la mesura del possible, desplaçaments i concentracions massa grans d’estudiants.

Entre les mesures higièniques previstes, l’ús de mascareta és obligatori per a alumnat (se la podien treure mentre fessin les proves), professorat i personal de suport a l’interior del centre. Els recorreguts, les aules i els lavabos estan senyalitzats i els passadissos només poden ser ocupats en el moment d’accedir a les aules. L’alumnat ha d’abandonar la seu del tribunal un cop hagi finalitzat els exàmens de cada dia. Les aules, passadissos i ascensors es netejaran i desinfectaran cada dia de les proves, com a mínim un cop, i si el mateix dia de les proves canvien els ocupants d’una aula, es netejarà i desinfectarà prèviament.

Calendari i horaris

Durant els quatre dies que enguany dura la Selectivitat, els alumnes s’han de presentar abans de les 8 h al tribunal assignat i a les 9 h. començaran les proves que es fan de matí i tarda, fins les 16:30 h. El dia 10 les proves acaben a les 13:30 h. Cada estudiant tindrà uns horaris i llocs d’examen específics en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Per tant, tot i que hi ha programats 11 horaris de proves, cada estudiant en farà un màxim de 8.

Procés: una fase general i una d’específica

Cada estudiant defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases: una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida, i l’altra fase, específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història, i una matèria comuna d’opció a escollir entre Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les CCSS, i Fonaments de les arts.

Una imatge de les proves al campus de les Terres de l’Ebre, amb el gel hidroalcohòlic a les entrades de les aules.

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat. Cada matèria serà qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Les matèries de modalitat son: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la Filosofia, Fonaments de les arts, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

Per superar aquesta prova d’accés a la universitat s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU, sempre que aquesta última sigui superior a 4.

Accés als graus d’Educació

Els estudiants que volen accedir als graus en Educació infantil i en Educació primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, faran una Prova d’Aptitud Personal (PAP) el 15 de juliol.

Aquesta prova consisteix en 2 exàmens: Competència comunicativa i raonament crític, i Competència logicomatemàtica. La qualificació final és: Apte/No apte. Apte = 5, com a resultat de la mitjana aritmètica dels 2 exàmens. Només es farà la mitjana si cada examen té un mínim de 4 punts. L’estudiant pot presentar-se en convocatòries posteriors. Sempre cal realitzar els dos exàmens. En tot cas, sense superar la PAP, no es podran iniciar els estudis d’aquests graus. Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

Resultats

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves per internet al Portal d’Accés a la Universitat de la Generalitat. En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.

La Selectivitat del mes de setembre encara no està convocada