Oberta la convocatòria de subvencions pel sector turístic de Catalunya

Estan destinades a autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Per . Actualitzat el

La Generalitat de Catalunya ha informat que ja es poden presentar sol·licituds per a les noves línies de subvenció de la convocatòria de concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 8.500.000 euros. La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

El termini de presentació de les sol·licituds resta obert fins al 27 de juliol de 2020 inclòs, o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes. Per a més informació, consultar la totalitat de les bases i convocatòria.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8162/1801315.pdf

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799305.pdf