L’Ajuntament incorpora un inspector de recollida de residus municipals

Informarà els ciutadans i vetllarà perquè la gestió dels residus es faci correctament

Per . Actualitzat el

Durant els mesos de juliol i agost el departament de Serveis Tècnics incorporarà un Inspector del servei de recollida de residus municipals. Aquesta figura forma part de les millores que el consistori ha anat incorporant al servei de la gestió dels residus, i es troba emmarcada dins la campanya que es posarà en marxa per ajudar al ciutadà a reciclar els seus residus de forma més eficient. 

A més a més, l’informador es fa molt necessari en uns moments en què l’Ajuntament ha detectat durant les darreres dues setmanes un repunt en l’incivisme, amb abocaments incontrolats de brossa i voluminosos a l’espai públic. 

Efectuarà la seva tasca durant cinc dies a la setmana, i principalment informarà als ciutadans, als comerciants i als restauradors com poden fer la gestió de les escombraries de manera més eficient; sobre les ubicacions dels nous contenidors, els millors horaris per dipositar la brossa, sobre les freqüències de buidatge, i incentivarà el reciclatge de les diferents fraccions. 

A banda de la tasca informativa, també vetllarà pel bon funcionament del servei, detectarà abocaments incontrolats d’escombraries i de restes vegetals a la via pública, i identificarà als infractors, i farà propostes de sanció si fos necessari. 

Amb la creació d’aquesta figura el consistori vol acabar amb els problemes d’incivisme detectats durant les últimes setmanes, com escombraries llençades a la via pública quan els contenidors continuaven buits; professionals de la jardineria abocant restes vegetals als contenidors destinats als particulars; o brossa abandonada al mig del carrer tot i no haver-hi contenidors.