L’ACA impulsa la millora de l’estació de control de cabal del riu Francolí a Tarragona

S’ha adjudicat la redacció del projecte constructiu per a la millora de l’estació d’aforament, per un import de 71.362 €

Per . Actualitzat el

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està impulsant la millora de l’estació d’aforament del riu Francolí al seu pas per Tarragona. Recentment s’ha adjudicat el contracte per a redactar el projecte de millora de l’estació de control, amb una inversió prevista de 71.362 euros i disposant de sis mesos per a la redacció del projecte.

L’objecte específic d’aquest projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres necessàries per a dur a terme la remodelació o la construcció d’un nou punt de control a la zona del Baix Francolí, podent generar en continu informació del nivell i el cabal del riu (actualment, l’estació comunica dades hidrològiques amb mesura cada quinze minuts 4 vegades al dia), com a punt de mesura d’alta criticitat del tram baix del riu Francolí. Durant la DANA de finals d’octubre de 2019, aquesta estació va registrar una punta de cabal superior als 1.000 m3/s.

L’actual punt de control al riu Francolí està ubicat 400 metres aigua amunt de l’autopista AP-7 al seu pas per Tarragona, aprofitant l’anomenada resclosa de Sant Salvador, on l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), disposa d’una captació, actualment en desús, al seu marge esquerre.

L’estació d’aforament del riu Francolí a Tarragona no té una secció de mesura dissenyada expressament com a infraestructura per mesurar cabals i aprofita la la geometria assimilada a un sobreeixidor de l’assut i una escotadura a la seva zona central que fa les funcions de secció d’aigües baixes. Això provoca una elevada afectació arran dels sediments acumulats per la força de l’aigua i la necessitat de millorar aquesta infraestructura o plantejar possibles alternatives per a la seva ubicació definitiva.

L’Agència Catalana de l’Aigua disposa actualment de més de 100 punts de control en els rius i les derivacions d’aigua de les conques internes per controlar el cabal d’aigua. Aquestes infraestructures són vitals per a la gestió dels recursos hídrics en els diferents escenaris de gestió com els espisodis d’avinguda, on les dades de nivell i cabal al riu són bàsiques per realitzar les funcions de l’Agència com a organisme assessor de Protecció Civil i, en la gestió ordinària i d’episodis de sequera, per mesurar i controlar els usos i els recursos disponibles, així com l’estat ecològic dels cursos fluvials.