Nova proposta de serveis ferroviaris al Camp de Tarragona

Entre altres, es reclama la construcció de la nova estació del Camp sobre el corredor mediterrani en el punt d’intresecció amb la via Reus/Tarragona

Per . Actualitzat el

L’Associació per a la Promoció del transport públic (PTP) i la Plataforma per la Defensa del Ferrocarril del Camp de Tarragona (PDF) han presentat al Camp de Tarragona el document “Objectiu Tren 2024”, una proposta de serveis ferroviaris per a Catalunya per doblar la demanda del servei ferroviari a Catalunya (dels actuals 660 milions de viatgers al 2019 a 1.350 milions l’any 2030), i contribuir a donar resposta a l’emergència climàtica i la contaminació urbana.

“Objectiu Tren 2024” detalla els criteris i les actuacions prioritàries per aprofitar els avantatges del ferrocarril sobre la resta de transports motoritzats: capacitat, estalvi energètic, emissions zero de carboni i de gasos contaminants, seguretat, temps de viatge, millora l ́equilibri territorial, estructurador de la xarxa de transport i socialment just. Es vol aconseguir un ferrocarril fiable i competitiu, per a tot el país (no només per “connectar Barcelona“), configurant una xarxa única amb serveis basats en els principis de cadència, correspondència i en la integració de les xarxes. Considerem imprescindible descentralitzar les inversions abandonant la màxima “Metro per a Barcelona, Autovies per al país”.

Per assolir aquests objectius, el document proposa la creació d’un programa únic d’inversions ferroviàries, global i integrat, per a tot Catalunya, on es prioritzin les inversions que poden captar més passatgers i generar més connectivitat, al marge de qui sigui l’operador. Aquest programa estaria cofinançat al 30% per l’administració de l’estat, el 30% per la Generalitat i el 40% restant procedent de la instauració de peatges i vinyetes a la xarxa viària catalana.

El document detalla les característiques que ha de tenir el servei ferroviari: freqüència, cadència (tota ciutat de més de 100.000 habitants ha de tenir una cadència mínima d’una hora) i amplitud horària (des de qualsevol estació s’ha de poder arribar a Barcelona abans de les 8 del matí), i detalla les actuacions necessàries prioritàries per assolir aquest nivell de servei.

Per al Camp de Tarragona, el document proposa a actuacions prioritàries en infraestructura:
– La connexió entre la via d’alta velocitat i la convencional al nord de Tarragona, per permetre la circulació passant de trens de llarg recorregut per l’estació urbana de Tarragona.

– La construcció de la nova estació del Camp sobre el corredor del Mediterrani en el punt d’intresecció amb la via Reus/Tarragona, conventint-la en un autèntic intercanviador intermodal.

– El TramCamp entre Tarragona, Port Aventura, Salou i Cambrils per recuperar un servei ferroviari que mai s’hauria d’haver perdut.
– Nova estació de Reus-Bellisens, per cobrir l’altra meitat de la ciutat de Reus i donar accessibilitat a l’hospital comarcal i zona universitària. Esdevindria, a més, el principal node bus-tren del Camp de Tarragona, gràcies al fàcil enllaç dels autobusos suburbans Reus-Tarragona.

– Adequació de l’estació de Vila-seca, amb 4 vies, centre de serveis i un park&ride (punt ideal per crear un park&ride a l’àmbit urbà del Camp de Tarragona), i l’enllaç de bus a Salou. A més,en un futur, també hauriad’allotjar el servei urbà del tren-tramvia (TramCamp) per connectar les zones urbanes de Cambrils i Salou, i Portaventura.

El document analitza els serveis actuals i la problemàtica de cada una de les línies que dónen servei al Camp de Tarragona, i proposa l’establiment dels següents serveis:
• Freqüència de 30 minuts entre Reus, Tarragona i Barcelona.
• Freqüència de 60 minuts en els trams comuns de la R13 i R14 i a la R16. (Terres de l’Ebre), i de 120 minuts a la resta de trams
• Recuperació del servei ferroviari als centres de Salou i Cambrils i la connexió de Port Aventura amb el sud a partir del tren-tramvia (TramCamp).
• Connexió amb el Penedès cada 30 minuts
• Nou servei intercity pel corredor del Mediterrani, permetent superar l’absurda barrera de serveis que actualment hi ha entre Vinaròs i l’Aldea.
• Nova línia: Tarragona – Cerdanyola Universitonnat – Girona
• Establiment de parada al Prat de Llobregat a tots els serveis i implantació de bitllet combinat tren/metro.

Amb la presentació, les entitats de defensa del transport públic posen aquesta proposta a disposició de la ciutadania i les administracions de Catalunya, i s’obren al diàleg i l’intercanvi d’idees amb les entitats i ens que així ho vulguin.