Les terrasses no hauran de pagar la taxa de 2020

Tampoc els expositors de productes autoritzats als establiments comercials

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Calafell exonerarà de la taxa de terrasses als bars i restaurants del municipi durant tot l’any 2020, com a mesura per a ajudar a la recuperació econòmica post-pandèmia. La gratuïtat de la taxa inclou també la d’altres ocupacions de via pública relacionades amb l’activitat comercial, com els expositors de productes.

La mesura es refereix tant a les ocupacions que ja existien abans de la declaració de l’estat d’alarma, com les que l’Ajuntament ha autoritzat excepcionalment, per ampliació o nova autorització.

Aquestes autoritzacions extraordinàries acabaran, en principi, el proper  31 d’agost.

El ple municipal ha pres dos acords per materialitzar aquesta decisió. D’una banda, ha suspès l’ordenança 2.2.4, Taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. De l’altra, ha suspès l’ordenança fiscal 2.2.7, Taxa de l’ocupació de la via pública amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, apartat 3.1.