Jaume Francesch, nou president del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona

Substitueix a Anna Maria Asamà, primera dona presidenta de l’ens, la qual ha exercit el càrrec durant els últims vuit anys

Per . Actualitzat el

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona compta, des d’avui, amb un nou president. Es tracta del fins ara vicepresident segon de la Institució, Jaume Francesch Garcés, que succeeix en aquest càrrec a Anna Maria Asamà. La de Francesch ha estat l’única candidatura presentada al procés electoral que es va convocar el passat 3 de febrer i que, com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 i el posterior confinament social, va haver de quedar paralitzat fins ara. En no haver-se presentat cap altra candidatura per presidir l’ens col·legial però, Francesch ha estat nomenat president de manera automàtica.
Jaume Francesch Garcés, de 60 anys, és membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona des de l’any 1991. Durant la seva trajectòria professional ha demostrat àmpliament el seu compromís amb els Graduats Socials i amb la defensa dels seus interessos, tal i com demostra la seva participació activa en l’activitat col·legial com a membre de la seva Junta de Govern. En aquest sentit, va exercir com a vocal d’aquesta Junta entre els anys 1997 i 1998, i també en va ser-ne el comptador en el període 1999-2004. Després d’això, entre els anys 2005 i 2011, Jaume Francesch va ocupar el càrrec de tresorer i en el període 2012-2017, va ser nomenat vicepresident segon del Col·legi. Al 2018, i d’acord a l’establert en la llei que regula l’exercici de les professions titulades dels col·legis professionals, va ser cessat, en haver complert 12 anys ininterromputs en la Junta de Govern. Un temps després, l’any 2019, va tornar a ser elegit vicepresident segon de la Junta fins al seu actual nomenament com a president del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.
Pel que fa a les seves distincions, Jaume Francesc ha rebut la Medalla de Bronze de Sant Josep Artesà als 15 anys de col·legiació ininterrompuda (2006); la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball per la seva col·legiació ininterrompuda de 20 anys com a col·legiat en exercici (2011); i la Medalla de Plata de Sant Josep Artesà als 25 anys de col·legiació ininterrompuda (2016).
Francesch arriba a la presidència del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona substituint en el càrrec a Anna Maria Asamà, la primera dona presidenta de l’ens i que ha estat al capdavant
del mateix durant els últims vuit anys, prèviament als quals havia format part de la Junta de Govern ocupant diversos càrrecs, des de l’any 1997. Sota el seu mandat, el Col·legi ha potenciat l’àrea de formació, per oferir als Graduats Socials un reciclatge professional continuat i de qualitat. En aquest sentit, destaca la celebració sota la seva presidència, de la 25a edició de les Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social, la cita formativa més destacada del Col·legi que any rere any aconsegueix aplegar més de 220 professionals per debatre temes d’actualitat laboral.
Durant aquests vuit anys, Anna Maria Asamà també ha treballat per assolir un major reconeixement i prestigi dels Graduats socials com a professionals del Dret del Treball i la Seguretat Socials. És per això que ha estat una gran defensora de fer un Col·legi més obert i amb participació de manera activa en diversos tipus d’iniciatives, com per exemple, la de la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona, de la qual en forma part el Col·legi de Graduats Socials.
A més, Asamà ha defensat sempre el treball conjunt entre tots els professionals de les Relacions Laborals per donar-los visibilitat i per sumar esforços a l’hora d’obtenir millores per a la professió. És per això que ha fomentat les relacions amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, amb la resta de col·legis de graduats socials provincials i amb el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, del qual també en va ser presidenta. Així mateix, també ha propiciat i mantingut una relació fluida i de col·laboració mútua amb les diferents administracions i institucions amb les quals es relaciona el Col·legi i els seus membres, en una relació que ha significat una major eficàcia i millor fluïdesa en aquesta relació.
A mode de comiat, Asamà ha adreçat una carta a tots els membres col·legiats en la qual destaca que va prendre “la decisió de no presentar-me a la reelecció perquè estic convençuda que els relleus són positius, ja que aporten idees noves, punts de vista i maneres de fer”. A més, afirma que “el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona queda en molt bones mans, estic convençuda que el nou president treballarà de valent per a la defensa i promoció de la professió, dels seus professionals i del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona”.