La ciutat pateix una mancança de 17 places d’escola pública pel curs vinent

Les zones d’escolarització 1 i 3 tenen falta de públiques, mentre que en conjunt sumen un excedent de 57 places concertades

Per . Actualitzat el

Les famílies de Tarragona s’organitzen per denunciar la manca de places públiques a la ciutat de Tarragona. Segons ha pogut constatar la FaPaC, entre les zones d’escolarització 1 i 3, properes l’una a l’altra, en total falten 17 places per donar cobertura al conjunt de la demanda de plaça pública de proximitat.

A la zona 1 hi ha un total de 3 escoles públiques i 4 de privades concertades. En relació a la demanda que hi ha hagut en aquesta zona, a la xarxa pública li faltarien 20 places i a la concertada n’hi sobrarien 39.

Pel que fa a la zona 3, molt propera a la zona 1, hi ha un total de 2 escoles públiques i 2 de privades concertades. En una de les escoles públiques falten 15 places en relació a la demanda de les famílies, mentre que a l’altra en sobren 18. Per tant, doncs, en total a la zona 3 sobren únicament 3 places públiques. En relació a les places de la privada concertada, també hi ha un excedent de 18 places.

Per les característiques de la ciutat, la zona 1 i la zona 3 es troben molt properes l’una a l’altra, per la qual cosa part de la demanda que no pot absorbir una zona, la podria absorbir la que té places lliures, mantenint el criteri de proximitat. Tot i això, ni tan sols ajustant l’alumnat entre les dues zones es podria cobrir la demanda de plaça pública de les famílies. En total, seguirien faltant 17 places públiques entre les dues zones, mentre que en el conjunt estan sobrant un total de 57 places privades concertades (39 a la zona 1 i 18 a la zona 3).

Observem doncs que, malgrat les famílies fan una clara aposta per l’educació pública, a la ciutat de Tarragona s’insisteix en potenciar la xarxa privada concertada per forçar el traspàs d’alumnat. En aquest sentit, la FaPaC recorda que tots els infants tenen dret a una escola pública, de proximitat, laica i gratuïta, i que és obligació de l’administració garantir aquest dret.