El Port millora l’accessibilitat en tren al moll de Castella

L’obra, que ha durat quatre mesos, ha consistit en el desdoblament d’una via de ferrocarril per millorar el transport d’agroalimentaris

Per . Actualitzat el

La millora de les infraestructures ferroviàries en el moll de Castella del Port de Tarragona ha consistit en desdoblar una via de ferrocarril situada en el moll Castella, creant una nova via paral·lela a la ja existent amb una longitud de 300 metres. La nova via s’ha dissenyat amb ample ibèric i l’objectiu de l’intervenció ha estat millorar la capacitat de càrrega i maniobra de les composicions ferroviàries en aquest moll on majoritàriament es carreguen productes agroalimentaris a granel.

El motiu d’aquesta actuació rau en el fet que la via directa existent presentava una longitud no concorde a les necessitats operatives dels nous tràfics ferroviaris del Port de Tarragona. Aquesta situació ocasionava interferències amb les operatives de vaixells a la zona de Castella Sud més pròxima al cantell del moll. Per aquest motiu era necessari desdoblar la via de Castella Nord, per a poder operar sense causar molèsties en altres operatives.

L’obra ha consistit en el desdoblament de la via ferroviària existent al carrer Àvila del Moll de Castella, mitjançant una via de formigó i el condicionament de l’actual desviament situat en la intersecció entre els carrers Àvila i Salamanca, en el mateix Moll.

El tràfic d’agroalimentaris en tren a l’alça

Les empreses que operen en el Port de Tarragona cada cop utilitzen més els serveis ferroviaris del qual disposa, aquest fet intueix un canvi en el sector de la logística, més sostenible. Aquest canvi queda palès en els moviments de productes agroalimentaris amb diferents destinacions, com la vall de l’Ebre, Lleida, Monzón, Saragossa, i per altra banda, Vic.

Des de l’any passat, el Port de Tarragona porta una mitjana de 3 trens setmanals de productes agroalimentaris, principalment moresc (altrament dit blat de moro, o panís) amb puntes de 5 trens setmanals des del passat mes d’abril. Una línia regular de transport ferroviari des del Port cap als clients finals del hinterland del port tarragoní.

El moviment de productes agroalimentaris és un dels més destacats al Port de Tarragona, tant pel seu volum, uns 5 M de tones anuals de mitjana, com per les importants instal·lacions i repercussió econòmica en el hinterland.