Obert el termini per demanar ajuts a la rehabilitació d’habitatges del nucli antic

Un dels principals objectius és tornar al mercat edificis abandonats

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Calafell ha obert el termini per sol·licitar subvencions per a la rehabilitació d’habitatges en l’àmbit del pla de barris del nucli antic. Es poden demanar fins al 9 de juliol, i l’import total que s’hi ha destinat és de 60.000 euros.

Els ajuts a la rehabilitació d’habitatge tenen la finalitat d’afavorir l’ús residencial del nucli antic. Es tracta de millorar les condicions d’habilitabilitat en general, però un objectiu molt primordial és tornar al mercat els edificis abandonats. També es vol millorar l’estètica dels edificis fomentant una aparença exterior pròpia d’un nucli antic.

El tinent d’alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín, recorda que aquesta “és l’última convocatòria amb finançament del pla de barris, ja que aquest exhaureix la darrera pròrroga aprovada per la Generalitat”. Afegeix: “Convidem a tothom que hi estigui interessat a aprofitar aquesta última oportunitat”.

Per poder-se acollir a aquesta línia d’ajuts, els edificis han de tenir com a ús predominant el d’habitatge. L’antiguitat de l’edifici ha de ser superior a 15 anys, fora dels casos que les obres tinguin com a finalitat la supressió de barreres arquitectòniques o l’adaptació de les instal·lacions a noves normatives tècniques aprovades després de la construcció. Les obres subvencionables són les de rehabilitació, no ampliacions ni obra nova.

Les actuacions subvencionables són les següents:

Obres per millorar les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Les obres de supressió de barreres arquitectòniques podran demanar el 50% del pressupost, amb un màxim de 3.000 euros, o de 2.500 en el cas de la instal·lació de plataformes elevadores per a persones amb mobilitat reduïda.

Obres de rehabilitació d’elements comuns i/o cobertes
Per a solucionar patologies estructurals que afectin l’estabilitat, solidesa i seguretat de la coberta de l’edifici, es podrà demanar el 50% del cost, amb un màxim de 6.000 euros. Les obres d’impermeabilització i/o d’aïllament tèrmic de les cobertes podran ser subvencionades amb el 50% del cost, amb un màxim de 5.000 euros. Finalment, les obres de manteniment de la coberta, consistents en la substitució de teules o altres elements puntuals en mal estat, impermeabilització puntual o petites reparacions no estructurals, podran rebre el 50% del cost, fins a 3.500 euros.

Obres de rehabilitació de façanes
La recuperació de façana amb arrebossat i pintat podrà rebre el 50% del cost, fins a 6.000 euros. Amb el mateix percentatge i un màxim de 4.000 euros se subvencionarà la recuperació de façana de pedra i altres elements singulars.

Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament
50% fins a 2.000 euros

Obres per garantir la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa d’un edifici: esquerdes estructurals, forjats i fonaments, substitució de bigues i altres similars
50% fins a 6.000 euros

Obres i instal·lacions per a l’estalvi energètic
Instal·lació de place solars que produeixen energia fotovoltaica: 50% fins a 2.000 euros
Aïllament tèrmic en façana i coberta, substitució de tancaments i instal·lacions d’estalvi energètic: 50% fins a 4.000 euros

Quan es demanin ajuts per a diferents actuacions, el total de la subvenció no podrà superar el 50% del pressupost subvencionable, ni superar en cap cas els 12.000 euros.