El territori sol·licita 19 ajuts pels aiguats del 2019 i pel Glòria

El Camp de Tarragona va ser la demarcació amb més comunitats de regants afectades

Per . Actualitzat el

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va publicar, el passat 21 d’abril, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8117) l’Ordre que aprovava les bases reguladores dels ajuts destinats a les comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020.

L’objecte de la convocatòria, que es va obrir el 28 d’abril, va ser l’establiment d’un ajut adreçat a les comunitats de regants que van reportar danys ocasionats pels esmentats aiguats amb la finalitat de restituir les infraestructures hidràuliques de regadiu malmeses, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatge, per a garantir la seva continuïtat.

I un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, el passat 3 de juny, s’ha presentat un total de 42 comunitats de regants de les 51 comunitats de regants relacionades en l’article 5 de les bases reguladores de l’Annex 1 de l’esmentada Ordre. D’aquestes sol·licituts, 19 pertanyen al Camp de Tarragona, la demarcació amb més peticions.

El termini màxim per a resoldre és de tres mesos des de la finalització del termini de sol·licitud i, d’acord amb les bases, els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web del DARP.

Les 42 comunitats de regants que han sol·licitat l’ajut tenen la següent distribució territorial:

Demarcació Comunitats de regants
Lleida 7
Terres de l’Ebre 4
Tarragona 19
Girona 11
Barcelona 1