Tarragona entra a la fase 3

Desapareixen les franges horàries i ja està permesa la mobilitat entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Per . Actualitzat el

El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre han entrat en fase 3 aquest dilluns. Són les úniques regions sanitàries de Catalunya que ho han fet juntament amb l’Alt Piraneu i l’Aran. Aquesta és l’última etapa del desconfinament i la primera que poden gestionar completament els governs autonòmics. Es dona més llibertat per les activitats tot i que es manté l’estat d’alarma: les barres dels bars recuperen la seva activitat, els teatres, cinemes i auditoris poden obrir amb un 50% de la seva capacitat, poden obrir casinos i bingos, les reunions podran ser de fins a 20 persones i es regula com han de ser els casals d’estiu.

També podran obrir tots els comerços sense límit de superfície, sempre que el seu aforament no superi el 50%, i es reobriran les zones comunes dels centres comercials. A més, es podran fer activitats culturals en biblioteques i museus i activitats de lleure dirigides als joves i infants.

A més a més s’han aixecat les restriccions de mobilitat entre les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Sense franges horàries
Es pot circular lliurement per la regió sanitària però encara no se’n pot sortir llevat que sigui per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i la tornada a casa.

No hi ha franges horàries per a cap col·lectiu, tampoc per a les persones més grans de setanta anys. En cas de contacte amb les persones considerades vulnerables de la covid-19, s’han d’extremar les mesures de precaució.

Es poden reunir grups d’un màxim de vint persones, excepte en el cas de les persones que convisquin. Malgrat tot, s’hauran de mantenir les mesures de seguretat i higiene i, en especial, la distància mínima d’almenys dos metres.

Casals d’estiu
Es poden fer activitats de lleure per a joves i infants. Quan siguin a l’aire lliure, s’ha de limitar a un 50% de la capacitat màxima habitual de l’activitat, amb un màxim de dos-cents participants, incloent-hi els monitors. Quan les activitats es facin enespais tancats s’haurà de limitar el nombre de participants a un 33% de la capacitat màxima habitual de l’activitat, amb un màxim de vuitanta participants, incloent-hi els monitors.

Duran les activitats s’haurà d’organitzar els participants en grups de com a màxim deu persones, incloent-hi el monitor. Sempre que es pugui, les interaccions i activitats s’hauran de restringir als components de cada grup. Així mateix, en activitats organitzades com ara espectacles es podran concentrar un màxim de 80 persones en espais tancats i 200 en espais oberts.

Biblioteques, museus i monuments
La fase 2 permetia la reobertura de biblioteques per llegir i fer servir els ordinadors i la 3 també permet les activitats culturals i l’estudi en sala. Totes activitatss’hauran de fer amb un 50% de la capacitat i mantenint la distància de seguretat.

Els museus poden rebre visites a la col·lecció i les exposicions temporals sempre que la capacitat es mantingui al 50%. També es poden fer activitats culturals o didàctiques limitant la participació a un nombre de persones que permeti mantenir una distància física de dos metres. Es poden fer visites en grup de fins a vint persones, sempre que es mantingui la distància de dos metres.

Els monuments es poden obrir sempre que les visites no superin el 50% de la capacitat autoritzada. Les visites en grup podran ser d’un màxim de 20 persones. En cap cas podran fer-se activitats culturals més enllà de les visites.

Cinemes, teatres, auditoris i circs al 50%
Tots els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars per a espectacle poden obrir sempre que els assistents s’asseguin en butaques pre-assignades i no superin el 50% de la capacitat de la sala. En cas d’altres locals i establiments dedicats a espectacles culturals, la capacitat no pot superar la meitat de la capacitat de la sala ni reunir més de vuitanta persones si és en un espai tancat, ni de vuit-centes si és un espai obert. Encara que siguin esdeveniments a l’aire lliure, els assistents han d’estar asseguts i mantenint la distància de seguretat.

Entrenament esportiu
Els esportistes federats de clubs a lligues no professionals podran fer entrenament individual de tipus físic i tècnic i entrenament tàctics de grups d’un màxim de vint mantenint la distància de seguretat de dos metres i evitant el contacte físic. Poden utilitzar les instal·lacions esportives i, sempre que sigui possible, s’ha de fer l’entrenament per torns, evitant de superar el 50% de la capacitat de la instal·lació.

Els entrenadors hauran de mantenir la distància de seguretat i s’haurà de nomenar un encarregat que informi de les incidències al coordinador de l’entitat esportiva. Es poden fer servir els vestuaris respectant les mesures d’higiene i prevenció. A les sessions d’entrenament no hi podran assistir els mitjans de comunicació ni hi participarà personal auxiliar. Les sessions teòriques de treball tàctic hauran de limitar-se a vint persones.

El material esportiu haurà d’utilitzar-se individualment o, en cas de no ser possible, s’haurà de desinfectar després de cada ús.

Reobren els centres recreatius turístics, aquaris i zoològics
Els centres recreatius turístics, aquaris i zoològics poden reobrir sempre que es limiti la capacitat total de l’espai al 50% i a un 33% la capacitat de les atraccions i espais tancats. Les zones comercials, els establiments d’hostaleria i els hotels han de seguir les normes generals d’aquests casos.

Congressos
Es permeten els congressos, les trobades, les reunions de negoci, les conferències i els esdeveniments diversos sempre que no se superi els vuitanta assistents.

Casinos i cases d’apostes
La fase 3 permet la reobertura de casinos i sales d’apostes i llocs d’atzar amb una limitació de la capacitat al 50% i no hi hagi en cap cas més de cinquanta personesen total, incloent-hi els treballadors. Els locals han d’establir sistemes de recompte dels assistents i han de garantir que la disposició de les màquines o qualsevol dispositiu de joc permeti la distància mínima dels usuaris de dos metres.

Entre un client i un altre s’hauran de desinfectar la màquina o el dispositiu, així com les cadires, taules i qualsevol superfícies de contacte. Cada dues hores s’han d’higienitzar les fitxes de casino, cartes o qualsevol element de joc que s’intercanviï entre jugadors i els clients i treballadors han d’utilitzar de forma recurrent durant la partida gels hidroalcohòlics i desinfectants. S’haurà de ventilar el local un mínim de dues vegades al dia.

Es reobren les zones comunes dels centres comercials
Poden obrir totes les botigues, independentment de la seva superfície, amb una capacitat del 50% de l’aforament i garantint una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals on no sigui possible mantenir la distància només podrà haver-hi dins del local un client.  A més, hauran d’establir un horari d’atenció prioritària a majors de 65 anys.

Els centres comercials poden obrir amb una capacitat del 40% a les zones comunes i un 50% als comerços.

Bars i restaurants poden a tornar a utilitzar les barres
Poden obrir bars i restaurants per a consum dins del local, sempre que no se superi el 50% de la capacitat. Les taules hauran d’estar separades amb una distància física d’un mínim de dos metres. També es permet el consum a la barrasempre que es garanteixi una separació mínima de dos metros entre clients o grups de clients.

S’augmenta la capacitat de les terrasses fins al 75%, però es mantenen les obligacions de distància entre taules, la neteja entre clients, l’ús d’estovalles d’un sol ús i el vet a les cartes de paper i elements compartits com els dispensadors de tovallons.

Pel que fa als bars d’oci nocturn i discoteques, també podran obrir, tot i que en un primer moment el govern espanyol no ho permetia. Podran fer-ho amb un 30% de la capacitat, però si hi ha pista de ball, no s’hi pot ballar: ‘L’espai es pot utilitzar per instal·lar taules i agrupacions de taules, no es pot dedicar al seu ús habitual.’

Vetlles, enterraments i espais de culte
Es poden fer vetlles a tota mena d’instal·lacions amb un màxim de cinquanta persones a l’aire lliure o de vint-i-cinc en tancats, encara que convisquin. La comitiva per a l’enterrament o comiat en la cremació queda restringida a un màxim de cinquanta persones més la persona encarregada d’oficiar la cerimònia.

La capacitat dels espais de culte s’amplia fins al 75% de la seva capacitat. La xifra màxima d’assistents ha d’estar publicada en un espai visible.

Casaments amb cent cinquanta convidats
Es poden fer cerimònies nupcials a espais oberts i tancats amb un 75% de la seva capacitat i, en tot cas, un màxim de cent cinquanta persones a l’aire lliure isetanta-cinc en espais tancats. Els assistents han de mantenir les mesures d’higiene i seguretat.

Hotels i allotjaments turístics reobren zones comunes
A la fase 3 es poden reobrir les zones comunes dels hotels i els allotjaments turístics, sempre que no se superi el 50% de la seva capacitat. Els serveis de bar i restauració dels hotels i allotjaments turístics segueixen les mateixes normes que la resta d’aquests establiments.

Les activitats d’animació o classes grupals s’hauran de dissenyar i planificar amb una capacitat màxima de vint persones i s’haurà de garantir la distància de seguretat entre els diferents participants de l’activitat i amb l’entrenador. Altres activitats que es podran fer són les nàutiques relacionades amb l’oci, sempre que es mantinguin les mesures de seguretat i les restriccions de grups de 20 persones.