Territori facilitarà l’atorgament de llicències per rehabilitar edificis a la Part Alta

Aprovada també la intervenció a La Fàbrica del Catllar per acollir 20 unitats de cohabitatge i un viver d’empreses

Per . Actualitzat el

La Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona ha donat conformitat avui al text refós d’una modificació del planejament urbanístic municipal que impulsa l’Ajuntament tarragoní en l’àmbit de la Part Alta de la ciutat, i que facilitarà les actuacions de rehabilitació en el nucli antic.

La Part Alta de Tarragona és conjunt històric artístic d’interès nacional i, segons la Llei de Patrimoni cultural català, ha de comptar amb un Pla especial de protecció que defineixi amb exactitud les actuacions que s’hi permeten. Tarragona no compta encara amb aquest Pla especial i es regeix pel que disposa el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).

Aquest POUM estableix que a tot el nucli històric no s’admetran obres de gran rehabilitació o de reconstrucció fins que s’aprovi el Pla especial, només permet actuacions de reparació. A més, a l’espera de l’aprovació del Pla especial, el POUM tracta de manera igual tot l’àmbit de la Part Alta, sense distingir, per exemple, entre sistemes (viari, equipaments…) i edificacions. Aquests fets han dificultat la concessió de llicències per a dur a terme operacions de rehabilitació i millora en els edificis del nucli antic tarragoní i frenar la seva degradació.

La modificació aprovada avui, entre d’altres, distingeix amb precisió entre edificacions i sistemes i desbloqueja l’atorgament de llicències de rehabilitació a la Part Alta, sempre que les actuacions que s’hi vulguin fer s’ajustin a la Llei de Patrimoni cultural. Així, es permeten els canvis en les condicions de les diferents parcel·les i edificacions, sempre que contribueixin a la preservació del caràcter del conjunt, amb informe previ favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.

 

Recuperació de La Fàbrica, al Catllar

 

La Comissió d’urbanisme també ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal del Catllar (Tarragonès) per fer possible dotar de nous usos i recuperar l’antic recinte industrial conegut com La Fàbrica, evitant així la seva degradació i potenciant la conservació d’aquest element representatiu del passat fabril.

El conjunt arquitectònic de La Fàbrica es troba al nord del nucli urbà i es composa de diverses edificacions. Per una banda, hi ha dos edificis fabrils, la Fàbrica Vella, del 1754, i la Fàbrica Nova, del 1860. També es pot trobar un molí fortificat del segle XIII i l’anomenada colònia, una construcció que acollia els antics habitatges dels treballadors. El conjunt de La Fàbrica, primer indústria paperera i després tèxtil, va caure en desús el 1975 i, actualment, la seva integritat es troba compromesa.

Estat actual de La Fàbrica. /Rafael López-Monné.

 

La Cooperativa La Fàbrica de la Transició, propietària del recinte fabril, impulsa un projecte per donar nous usos i recuperar el conjunt, que ara es podrà tirar endavant amb la modificació del planejament municipal.

Així, es preveu habilitar 20 unitats de cohabitatge a l’edifici de la Fàbrica Nova. És una modalitat de convivència on les persones usuàries disposen, a més dels seus allotjaments propis, d’espais i serveis comuns, com ara bugaderia, neteja, menjador o locals per a reunions i esports, per exemple. La Fàbrica Vella, de la seva banda, podrà acollir usos hotelers i activitats culturals i la colònia es destinarà a viver d’empreses per a iniciatives promogudes pels residents a les unitats de cohabitatge o per entitats del territori.

 

Comissions telemàtiques

 

La Comissió ha estat una de les set que s’han celebrat telemàticament avui. És el segon cop que el Departament de TES impulsa aquesta modalitat, degut a les afectacions de la pandèmia de la COVID-19, que limiten tant la mobilitat com l’aforament de les reunions presencials. Cal dir que el Decret que regula el funcionament de les comissions d’urbanisme estableix la possibilitat de celebrar-les tant de manera presencial com a distància o mixtes.

 

D’aquesta manera, s’han pogut tramitar expedients de les comissions territorials de l’Arc Metropolità de Barcelona, Lleida, de l’àmbit metropolità de Barcelona, de la Catalunya Central, del Penedès, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

 

Aquesta mesura de funcionament té per objectiu mantenir actives les comissions d’urbanisme i permetre la tramitació de les iniciatives d’interès general o bàsiques per al funcionament dels serveis a cada àmbit territorial. Es preveu la celebració de les comissions d’urbanisme amb aquesta modalitat telemàtica també durant els mesos de juliol i agost, que s’ha declarat hàbil per als tràmits urbanístics.