Els pescadors de Tarragona registren les pèrdues més altes de Catalunya

Amb un 56% menys respecte la mitjana dels anys anteriors, la recaptació ha baixat prop d’un milió i mig d’euros

Per . Actualitzat el

En el context del brot de malaltia de coronavirus COVID19, una part important de l’activitat extractiva pesquera a Catalunya s’ha vist aturada per causes sanitàries. Aquests fets, agreujats per la forta caiguda de la demanda, conseqüència del tancament dels negocis de restauració, han impactat en el sector pesquer català molt desfavorablement durant aquests dos mesos de confinament i han produït unes pèrdues a les confraries tarragonines del 56% que equival a una pèrdua de 1.456.306,98 milions d’euros en relació amb la mitjana dels darrers tres anys durant aquest mateix primer període de l’any.

A Catalunya les pèrdues superen els 9 milions d’euros. Així, la recaptació en primera venda a les llotges pesqueres catalanes en el període comprès entre el 13 de març i el 15 de maig de 2020 ha estat un 50% inferior a la mitjana de l’obtinguda en el mateix període dels 3 anys anteriors. Això vol dir que la pèrdua mitjana per embarcació pesquera en aquest període puja a 14.801 euros.

Tot i que en el segon mes de confinament, en disposar d’elements de protecció i en consonància amb les fases de desconfinament, pràcticament la totalitat de la flota pesquera catalana s’ha reincorporat a l’activitat pesquera, el tancament majoritari del sector de la restauració continua afectant la demanda i la conseqüent caiguda dels preus de primera venda, malgrat que menys marcada que en el primer mes.

Per modalitats

La flota pesquera catalana és una flota litoral de petita escala que surt i entra diàriament de port, amb embarcacions majoritàriament de menys de 24 metres d’eslora i amb característiques tècniques molt diferenciades segons la modalitat en què estan censades.

La flota d’encerclament pertany a una modalitat que desenvolupa marees nocturnes i centra les seves captures en els petits pelàgics, fonamentalment sardina i seitó. La dotació d’aquestes embarcacions, d’una eslora mitjana d’uns 19 metres, la formen una desena de tripulants. La disminució d’ingressos de la modalitat d’encerclament durant els dos primers mesos de confinament ha estat del 59%, cosa que estimativament representa més de 2,3 M€.

La flota d’arrossegament és una flota diürna, que salpa de port a trenc d’alba i torna al mateix port a mitja tarda amb captures de peix blanc i marisc, les principals de les quals són el lluç i la gamba rosada. La dotació d’aquestes embarcacions, d’una eslora mitjana de menys de 20 metres, la componen entre quatre i cinc tripulants. La disminució d’ingressos de la modalitat d’arrossegament durant els dos primers mesos de confinament ha estat del 51%, cosa que representaria estimativament més de 5,3 M€.

La flota d’arts menors és una flota de dimensions i característiques molt variables segons la submodalitat pesquera a què es dediquen. Les seves captures són igualment molt variables, peix blanc de fons, crustacis, diversos mol·luscs cefalòpodes (sèpia i pop) i gasteròpodes (cargol de punxes). La dotació d’aquestes embarcacions, d’una eslora mitjana que no arriba als 9 metres, sol ser d’1 o 2 tripulants, rarament tres. La disminució d’ingressos de les modalitats d’arts menors i palangre de fons durant els dos primers mesos de confinament ha estat del 32%, cosa que representaria estimativament una xifra que superaria un 1 M€.

Segons les condicions generals de les modalitats descrites anteriorment, les característiques concretes de determinades embarcacions i les situacions particulars de les diferents dàrsenes i molls pesquers de descàrrega, una part important de l’activitat extractiva s’ha vist aturada per causes sanitàries. Els casos de confinament obligatori per contagi, la impossibilitat de complir les condicions de manteniment de distància mínima entre treballadors i la manca de disponibilitat d’equipaments individuals de protecció (EPI) han estat els principals motius de l’aturada forçosa.

Afectació econòmica a la modalitat de marisqueig i de pesca professional en aigües continentals a peu

A més de la pesca professional des d’embarcació, a Catalunya es practiquen modalitats de marisqueig i de pesca professional en aigües continentals a peu que, tot i ser de poca importància econòmica a escala global, constitueixen un tipus d’activitat vital en el territori, especialment en la zona de les Terres de l’Ebre. Puntualment, com és el cas de la pesca del cranc blau (Callinectes sapidus), aquestes activitats que ara també s’han vist frenades per la pandèmia adopten objectius ecosistèmics en incidir directament en l’expansió d’aquesta espècie introduïda. La disminució d’ingressos d’aquesta modalitat durant el període avaluat ha estat del 69%, més de 200.000 €.

Impacte econòmic per demarcacions

L’anàlisi de l’impacte de la COVID19 en aquest període per demarcació territorial es mostra a la taula següent:

Nous ajuts per compensar la paralització temporal de la flota pesquera

L’impacte de l’actual crisi sanitària provocada per la COVID19 sobre el sector pesquer és especialment preocupant atenent la delicada situació de competitivitat i viabilitat econòmica que arrossega en els darrers anys i que s’ha vist incrementada aquest 2020 a causa de les destrosses ocasionades al litoral pel temporal Glòria del passat mes de gener, que a més va obligar a reduir l’activitat productiva i va generar danys i pèrdues en arts i ormejos.

El Departament d’Agricultura, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, està treballant perquè s’habilitin ajudes al sector pesquer que permetin pal·liar les pèrdues econòmiques del sector. Fins ara, ja s’han aprovat ajudes FEMP al sector pesquer per a l’adquisició de sistemes de protecció individual, etc., i es preveu convocar nous ajuts per compensar la paralització temporal de la flota pesquera per causa de la COVID19. A més, s’han endegat campanyes de promoció del consum dels productes pesquers de proximitat “Peix de llotja” per afavorir el consum preferent dels nostres productes.