El ple prorroga el pressupost amb modificacions per fer front a la crisi sanitària

S’incrementen partides d’atenció a les persones, foment de l’ocupació, ajuda a autònoms i empreses i reactivació del comerç local

Per . Actualitzat el

L’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària per la COVID-19, el confinament, el tancament obligat de molts negocis durant setmanes, les restriccions de la desescalada i les conseqüències econòmiques i socials que se’n deriven de tot plegat, ha fet que l’equip de Govern hagi decidit no presentar un nou pressupost per a l’exercici 2020 sinó modificar el document de 2019.

La situació que viu el país, sense precedents contemporanis, ha fet repensar a l’alcalde Pere Virgili i al seu equip tot el pla de mandat pel que resta de legislatura, per adaptar-se a les necessitats reals actuals dels rodencs i rodenques. Per tot això, “vam proposar al Ple no elaborar un nou pressupost i optar per fer una modificació substancial del pressupost de 2019, comprometent-nos a elaborar-ne el de 2021 durant la tardor d’aquest any, adaptat a les circumstàncies del moment”, ha dit l’Alcalde.

La prórroga i modificació dels comptes de 2019 va ser aprovada per majoria al Ple extraordinari telemàtic celebrat ahir a la tarda, amb els vots a favor de Tria Roda, Ciutadans, Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Roda; i amb l’abstenció del Partit dels Socialistes.

La proposta incorpora part del romanent de tresoreria positiu de 2019, el percentatge que la legislació vigent permet, i altes i baixes a diferents partides pressupostàries per poder fer front a les majors despeses a les quals el consistori s’haurà d’enfrontar, sobretot en l’atenció a les persones, l’ocupació, i la promoció del comerç i del turisme.

El capítol de despeses corrents en béns i serveis tindrà un increment de prop d’1 milió d’euros, dels quals 832.000 euros corresponen al nou servei de gestió de la recollida d’escombraries amb el Consell Comarcal del Tarragonès, el qual ja ha entrat en funcionament. La resta anirà destinat a diverses partides entre elles la de Serveis Socials, formació ocupacional i promoció turística i del comerç de proximitat.

La partida destinada al foment de l’ocupació pateix un increment important, i passa de 35.000 a 120.000 euros. També s’incrementa la partida d’atenció a les persones de 12.000 a 50.000 euros, i les destinades a subvencions a les entitats locals per poder fer front als imports no liquidats en exercicis anteriors. Per altra banda, s’inclou una de nova, amb un pressupost total de 240.000 euros que es designaran a l’ajut extraordinari destinat a autònoms, microempreses i pimes que hagin patit pèrdues a conseqüència de la crisi sanitària per la COVID-19.

La modificació efectuada per l’equip de Govern també preveu baixes de 538.000 euros provinents de l’ajust a la realitat de partides vinculades als serveis de platges, al manteniments dels vehicles de la recollida de la brossa i subministraments de carburants, així com serveis professionals externs, entre d’altres.

Respecte a les inversions reals, la reducció d’aquestes partides es produeix en gairebé totes, a excepció dels imports necessaris per poder executar les obres i treballs necessaris d’aquest any. Pel que fa a la partida destinada a executar els projectes escollits als Pressupostos Participatius de l’edició 2, queda anul·lada i davant la realitat actual es duran a terme durant el proper any.

La proposta final va comptar amb aportacions d’alguns grups municipals, les quals han estat incloses al document aprovat.