La URV ha reduït el 20% l’emissió de gasos d’hivernacle en 15 anys

El consum d’energia elèctrica de fonts renovables i el foment del transport públic són les mesures que més hi han contribuït

Per . Actualitzat el

Han passat gairebé deu anys des que la URV va revisar el Pla de Medi Ambient i es va comprometre a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per al 2020 en un 20% respecte de les de 2005. Calia passar de les 14.900 tonelades de CO2eq a 11.900, prioritzant els processos amb més impacte: la mobilitat de la comunitat universitària i el consum d’energia i aigua dels edificis.

Les emissions van reduir-se progressivament fins que es va assolir l’objectiu el 2018, amb 8.388 tonelades de CO2eq,i es consolida amb la xifra de 2019, quan les activitats de la Universitat van generar 8.191 tones de CO2eq. Ara s’obre l’escenari per marcar-se un nou objectiu a mig termini que permeti assolir la demanda social de zero emissions l’any 2050.

Fonts d’energia 100% renovables

Si el 2005 el consum d’energia elèctrica dels edificis suposava el 33% de les emissions, fins al 2021 està garantit el 0% d’emissions perquè tota l’energia elèctrica que es consumeix prové de fonts de renovables certificades. Si l’electricitat no hagués estat d’origen renovable, les emissions derivades haguessin estat de 2.500 tones l’any 2019.

A més a més, es monitoritza en temps real els consums, hi ha un control centralitzat dels edificis, s’han posat en funcionament sensors i temporitzadors de la il·luminació i la climatització dels espais, s’han fet millores tècniques d’eficiència i reducció de consums, s’ha revisat el calendari d’obertura dels edificis i el tancament per sectors.

Millores en el transport públic per incidir sobre les emissions de la mobilitat
Pel que fa a la mobilitat, que suposava el 63% de les emissions al 2005, és el factor sobre el qual ha estat més difícil incidir perquè la tria del mode de transport és una decisió personal, per tant, el paper de la URV se centra en promoure transports més sostenibles amb l’aliança d’altres administracions. En aquest sentit, s’ha produït una millora del transport públic col·lectiu, incidint sobre les línies i els horaris de l’autobús interurbà i aplicant descomptes per a la comunitat universitària. Això ha permès reduir les emissions per desplaçaments dels membres de la comunitat universitària en un 22% en 15 anys.

Paral·lelament,  la Universitat ha treballat amb els ajuntaments, especialment amb el de Tarragona, perquè es materialitzin les vies segures i els carrils bici per arribar als campus, i amb aquesta perspectiva ha augmentat els seus aparcaments per a bicicletes i està instal·lant nous aparcaments per a patinets als seus campus.

Des de l’any 2010, quan va entrar en vigor la revisió del Pla de Medi Ambient, també s’han produït una sèrie de canvis en el sí de la Universitat que han modificat l’enfocament inicial de l’objectiu. Així, ja no es busca només mitigar el canvi climàtic sinó adaptar-nos als seus efectes, amb actuacions com ara la instal·lació de jardins que propicien la biodiversitat, al campus Sescelades i, properament, al campus Bellissens.

A nivell intern, diverses unitats col·laboren per reduir la generació de residus i també per allargar el cicle de vida dels equipaments, com ara la recollida de material informàtic en desús, que coordina la URV Solidària, perquè tinguin una segona vida en centres educatius i assistencials. Per últim, la URV vol ser precursora al territori, de manera que el coneixement científic que s’hi genera sigui útil per a l’apoderament social.