BASE Gestió d’Ingressos amplia els terminis per facilitar el pagament de tributs

L’organisme ha reforçat l’atenció telemàtica i telefònica, i properament posarà en marxa el nou servei de cita prèvia de cara a la reobertura de les oficines, a partir del 8 de juny

Per . Actualitzat el

BASE Gestió d’Ingressos (www.base.cat), l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos delegats per ajuntaments, ens independents i altres administracions, ha ampliat els terminis de pagament dels tributs per facilitar el compliment de les obligacions tributàries de famílies, autònoms i empreses. Els pagaments havien quedat aturats al març a causa de la pandèmia de la Covid-19, i ara la recaptació es reprèn amb noves dates que allarguen els terminis en un o dos mesos en funció del tipus de tribut i de l’ajuntament en qüestió.

A través de www.base.cat, la ciutadania pot optar a alguna de les noves mesures que l’organisme autònom ha impulsat per fer efectius els tributs i els altres ingressos de dret públic. En aquest sentit, s’ha implantat el nou servei d’obtenció de cartes de pagament a través de la seu electrònica de BASE, sense certificat digital, i la nova modalitat d’enviament d’aquests documents per correu electrònic o mitjançant SMS, per les persones que han acceptat relacionar-s’hi electrònicament. Totes dues mesures estan orientades a potenciar el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, des de la seu electrònica de BASE. Així mateix, es contempla la domiciliació dels tributs amb efectes 2020, tot i haver-se’n iniciat el termini de pagament, i disposa de formes adaptades a les dificultats econòmiques, com els fraccionaments, ajornaments i pagaments personalitzats.

A més, per orientar la ciutadania en la resolució dels seus tràmits i per atendre’n consultes, es reforça l’atenció telefònica, per correu electrònic i a través de les sol·licituds telemàtiques de la seu electrònica de BASE. D’altra banda, en la propera reobertura de les oficines d’atenció al públic, prevista pel dia 8 de juny i en la progressiva reobertura dels punts d’atenció, a partir del 15 de juny, l’organisme autònom posarà en marxa el nou servei de cita prèvia per agilitzar les gestions dels ciutadans i evitar els temps d’espera i la concentració de persones en l’actual situació de pandèmia.

“Totes aquestes mesures han de permetre la represa de la recaptació tributària amb les màximes facilitats per a la ciutadania, tot respectant les garanties sanitàries i els requisits quant a mobilitat i concentració de persones que requereix l’actual situació de pandèmia”, assenyala el president de BASE-Gestió d’Ingressos, Eduard Rovira.

D’ençà de l’inici de l’estat d’alarma, la Diputació de Tarragona manté les bestretes als ajuntaments que ofereix a través de BASE-Gestió d’Ingressos, malgrat que aquest organisme autònom n’hagués aturat provisionalment el cobrament per la crisi i, per tant, no hagi rebut ingressos durant tot aquest temps. Amb el manteniment de les bestretes, la Diputació contribueix a la viabilitat econòmica de molts ajuntaments, especialment dels més petits, ja que permet que puguin continuar atenent els seus pagaments. En aquest mateix sentit, i atès que la situació de pandèmia continua, el darrer ple de la Diputació, celebrat el passat 8 de maig, va aprovar ampliar fins a 175M€ el límit màxim establert per a les operacions de tresoreria de BASE, que el ple del 29 de novembre de 2019 havia fixat en 100M€. D’aquesta manera es garanteix el finançament i la disponibilitat de tresoreria necessaris per al pagament de les bestretes mensuals ordinàries a tots els ens locals als quals aquest organisme presta els serveis de recaptació delegada.