La Generalitat aixeca la suspensió de l’activitat de la planta d’IQOXE

Les inspeccions i els informes en matèria de seguretat industrial acrediten que la instal·lació compleix la normativa relativa a establiments de risc químic

Per . Actualitzat el

El departament d’Empresa i Coneixement ha resolt aixecar la suspensió de l’activitat que afectava, des de l’accident del mes de gener, la planta d’òxid d’etilè i glicols que l’empresa IQOXE té a la Canonja (Tarragonès). La decisió s’ha pres després de comprovar que la instal·lació compleix tota la normativa vigent en matèria de seguretat industrial, i no s’estén a les plantes de derivats de l’òxid d’etilè i òxid de propilè que l’empresa té en el mateix establiment, que hauran de seguir cada una el seu procés d’autorització per tal de poder tornar a l’activitat.

Tot i que la planta d’òxid d’etilè d’IQOXE no va ser la que va patir l’accident, la sol·licitud per reobrir-la s’ha abordat des del departament d’Empresa i Coneixement amb l’objectiu d’incrementar les garanties de seguretat mitjançant la reelaboració de tota la documentació i la realització de més revisions. Així, es va requerir a l’empresa l’elaboració de l’Informe de Seguretat (document que analitza la instal·lació i detecta els possibles riscos que presenta a partir de les matèries primeres i dels procediments que utilitza) i del Dictamen de Seguretat (document que ha inclòs una inspecció completa de la instal·lació), que són els documents que exigeix la normativa per autoritzar l’activitat dels establiments industrials químics de risc. També s’ha exigit, d’acord amb la normativa, una nova inspecció de tots i cadascun dels equips de pressió de la planta.

L’avaluació de l’Informe de Seguretat ha anat a càrrec de diferents empreses externes, mentre que el Dictamen de Seguretat ha estat elaborat per una empresa de certificació. Durant les darreres setmanes, IQOXE ha anat esmenant les observacions i incorporant les diferents propostes que s’han fet als documents inicials. L’autorització per al retorn a l’activitat de la planta d’òxid d’etilè i glicols només s’ha signat quan s’ha verificat que tota la instal·lació i la seva documentació estan d’acord amb la normativa vigent.

A més, i amb la voluntat d’anar més enllà de les exigències reglamentàries, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va requerir a IQOXE l’elaboració d’un Pla d’Oportunitats de Millores de la planta d’òxid d’etilè, un document de bones pràctiques que analitzés i comparés les condicions de seguretat i fiabilitat de la instal·lació amb la resta de plantes de producció d’òxid d’etilè i glicols. Aquest informe conclou que els procediments i les pràctiques de seguretat implementades en IQOXE evidencien estar en línia amb els estàndards aplicats en la indústria europea que es regeix per la directiva SEVESO.

Prossegueix la instrucció de l’expedient informatiu

Amb motiu de l’accident del 14 de gener, la Generalitat havia ordenat la suspensió de l’activitat tant de la planta d’òxid d’etilè i glicols com de les diferents plantes de derivats de l’òxid d’etilè i de l’òxid de propilè de què disposa IQOXE en el seu establiment de la Canonja fins que no s’avalués adientment el seu estat.

El departament d’Empresa i Coneixement prossegueix la tramitació de l’expedient informatiu per tal de determinar les causes de l’accident que va patir una de les plantes de derivats de l’òxid d’etilè, labor per a la qual es compta amb una investigació independent que està efectuant l’empresa noruega DNV GL.