Tarragona passa a fase 1 sota fortes mesures d’higiene

Comerços i establiments de restauració ja han obert les seves portes

Per . Actualitzat el

El territori passa a fase amb la premisa de no confiar-se i mantenir totes les normes d’higiene i seguretat. El nou estadi permet:
Horts
Es permet el desplaçament als horts particulars que estiguin al mateix terme municipal del domicili o en un municipi adjacent. Només hi pot anar una persona i cal realitzar el mínim de desplaçaments possibles.

Esports
Es permet l’activitat esportiva individual (córrer, bicicleta, patinar…). Cal mantenir el distanciament social.

Horaris: de 6 a 10 h i de 20 a 23 h
Una vegada al dia
No es pot sortir del municipi

Passejades
Es permet passejar amb una persona amb qui es convisqui. Cal mantenir el distanciament social.

Horaris: de 6 a 10 h i de 20 a 23 h
Una vegada al dia
Radi màx. 1 km des del domicili

En cas de les persones de més de 70 anys o de les persones dependents, estan establertes unes franges horàries diferents.

Horaris: de 10 a 12 h i de 19 a 20 h
Una vegada al dia
Radi màx. 1 km des del domicili

En el cas dels menors de 14 anys, recordeu:

Horaris: de 12 a 19 h
1 passeig diari
1 hora de durada màxim
1 sola persona adulta i màxim 3 menors de 14 anys (que conviuen)
1 km. màxim de distància de casa

En cas d’anar a la platja, recordeu:

Es permet passejar per la sorra i practicar-hi esport.
No es permet asseure’s o romandre a la platja ni banyar-se ni practicar esports aquàtics.

Àmbit laboral
Es manté el teletreball com a forma preferent de treball. Allà on no sigui possible, es recomana escalonar les entrades i sortides dels llocs de feina.​

Transport
És obligat utilitzar la mascareta als transports públics i recomanable en qualsevol activitat fora de la llar​.

Comerç
Es permet l’obertura de negocis de menys de 400 m, només amb cita prèvia, per a l’atenció individual de clients. ​Cal preveure un horari d’atenció preferent per a les persones grans, dins les seves franges de sortida.

Restauració
Es permet l’obertura de restaurants i cafeteries amb repartiment de productes per emportar. Es manté la prohibició de consumir a l’interior del local.

Àmbit personal
Es permeten les reunions de fins a 10 persones, en espais tancats i a l’aire lliure, sempre mantenint la distància de seguretat de 2 metres entre cada individu.

Terrasses
Es permet l’obertura de terrasses al 50 % de la seva capacitat. És obligatòria una distància de 2 m entre cada taula i implementar mesures de desinfecció constants.

Comerços
Es permet l’obertura de botigues de menys de 400 m2 sense cita prèvia. L’aforament màxim per als comerços serà del 30 % de la capacitat habitual de l’establiment.

Llocs de culte
Es permet l’obertura dels llocs de culte, amb un aforament màxim del 30 % de la capacitat habitual.

Vetlles
Es permeten però amb un nombre màxim d’assistents: 15 persones a l’aire lliure; 10 persones en espais tancats. És obligatori portar mascareta i mantenir una distància de 2 m entre cada individu.

Hoteleria
Es permet l’obertura d’hotels i allotjaments turístics, amb l’excepció de les zones comunes.

Cultura
Es permeten actes i espectacles en espais tancats amb l’ocupació d’un terç de l’aforament autoritzat i amb 30 persones de públic com a màxim. També actes en espais a l’aire lliure amb l’ocupació d’un terç de l’aforament autoritzat i amb un públic màxim de 200 persones, sempre assegudes.

Esports
La pràctica de l’esport es manté com en els darrers dies: individual, en franges concretes i sense fer ús de les instal·lacions a l’aire lliure. Els esportistes professionals i federats poden entrenar a les instal·lacions en condicions especials.

Desplaçaments
Es permet la mobilitat només pels municipis de la regió sanitària del Camp de Tarragona, sempre respectant les mesures de seguretat i d’higiene.

Vehicles

Vehicles privats

Les persones que visquin juntes en poden utilitzar tots els seients i anar-hi sense mascareta.
Si viatgen persones que no conviuen habitualment, en els turismes de fins a 9 places poden anar-hi 2 persones a cada fila de seients, mantenint la distància al màxim i amb mascareta.

Transport públic en vehicles fins a 9 places
Només poden seure juntes persones que convisquin al mateix domicili. Si no és el cas, sempre s’haurà de deixar un seient de separació. És obligatori portar mascareta.

Transport públic en altres vehicles
És obligatori portar mascareta.
En autobusos i trens, caldrà deixar un seient de separació (només si l’operador ho permet, podran seure juntes les persones que convisquin).
En els autobusos, la fila darrere del conductor sempre quedarà buida.

Motocicletes i ciclomotors
Hi poden viatjar juntes dues persones si conviuen habitualment o si porten casc integral amb visera o mascareta. En tots dos casos l’ús dels guants serà obligatori (s’admeten els guants habituals per a motoristes).