El Patronat Municipal d’Esports retorna la part proporcional de les quotes als abonats

Les instal·lacions es mantenen tancades en el marc de les mesures per evitar la propagació de la COVID-19

Per . Actualitzat el

La presidenta del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, María José López, per decret de data 24 de març de 2020, va resoldre iniciar els tràmits de devolució del preu públic corresponent pel tancament de les instal·lacions amb motiu de la crisi sanitària (COVID-19) a les persones abonades i cursetistes.

 

Així mateix, per resolució de data 28 d’abril de 2020, va resoldre efectuar la devolució corresponent als abonaments mensuals, trimestrals, de tennis i cursetistes de l’activitat natació adaptada.

 

Per al càlcul de l’import a retornar, s’ha considerat la devolució de 19 dies, en el cas d’abonaments mensuals sobre 31 dies, i en el cas dels abonaments trimestrals sobre 91.

 

En el cas de les persones abonades amb quota anual, no es pot determinar la quantitat a retornar, atès que les instal·lacions continuen tancades en aquests moments. La devolució es realitzarà un cop s’obrin les instal·lacions i es pugui determinar amb exactitud el període de temps que correspon retornar.

 

Cal recordar que des de la declaració de l’estat d’alarma i el conseqüent tancament de les instal·lacions, el Patronat Municipal d’Esports ja va posar-se en contacte individualment amb cada usuari per informar-los del procediment que es duria a terme. Actualment, s’està treballant en la recopilació de les dades individuals i autoritzacions corresponents als cursetistes, per realitzar el tràmit de la devolució corresponent.

 

Així mateix, cal recordar que per intentar minimitzar l’impacte sofert amb l’aturada forçosa de l’activitat física, el PMET ha engegat diferents iniciatives en línia per fomentar la pràctica de l’esport, tant per als abonats com per al conjunt de la ciutadania.