El Port posa en marxa noves mesures per reactivar el sector

En quaranta dies ha injectat més de 5,4 milions d’euros de liquiditat que han beneficiat a més de 370 empreses

Per . Actualitzat el

El Port de Tarragona posa la mirada en la sortida de la crisi i adoptarà noves mesures econòmiques per reactivar l’economia del sector logístic i portuari per valor de més de 25 milions d’euros. Aquestes noves mesures econòmiques consistiran en injectar liquiditat, ajornar pagaments i rebaixar taxes d’ocupació, entre d’altres. Aquestes iniciatives permetran pal·liar els efectes negatius de la pandèmia COVID-19 a les empreses i organitzacions de la comunitat portuària i s’adoptaran a l’empara del Reial Decret Llei (RDL) 15/2020.

“Amb aquesta nova iniciativa, s’obre la porta a donar continuïtat a les mesures ja preses per part del Port per ajudar a mitigar l’impacte negatiu de la COVID-19 en la comunitat portuària i el territori”, explica Josep Ma Cruset, president del Port de Tarragona. En primer lloc, el Port va decidir avançar pagaments a proveïdors el primer dia d’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma. Segons Cruset, aquesta decisió “ens ha permès que en quaranta dies ja hem injectat més de 5,4 milions d’euros de liquiditat que han beneficiat a més de 370 empreses”.

En segon lloc, el Port va informar de l’allargament del termini de pagament de taxes a l’empara del RDL 8/2020 per facilitar la gestió i la liquiditat de les empreses. I en tercer lloc, l’Autoritat Portuària de Tarragona va apostar per mantenir el ritme d’execució dels projectes en marxa, com la construcció del nou moll de Balears; i, en aquests moments, pensa prioritzar les inversions que permetin rellançar l’economia en la seva zona d’influència econòmica i contribuir així a la millora de les condicions econòmiques i socials de les empreses, persones i famílies.

Noves mesures

Ara, amb aquest RDL “tenim un oportunitat per ampliar les mesures que el Port de Tarragona vol posar en marxa per facilitar l’ajornament de pagament de taxes portuàries i per aplicar reduccions en la taxa d’ocupació i al vaixell”, declara Cruset; en un moment que el president del Port considera “clau per a reactivar el sector logístic i portuari”.

El conjunt d’accions per donar suport a la comunitat portuària que prepara el Port de Tarragona superaran els 25 milions d’euros. Que es repartiran en diverses mesures, com per exemple injectar liquiditat, ajornar pagaments i la rebaixa de taxes.

Aquestes mesures suposaran una rebaixa en els ingressos del Port de Tarragona en aquest exercici, però tot i que podran afectar el compte de resultats, no ho faran en les inversions més importants, com la construcció del moll de Balears i la urbanització de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL). Segons el president del Port “es tracta d’inversions molt importants pel futur del Port de Tarragona, però també per l’impacte positiu que tindran en el territori”.

Fins a 10 milions en avançament de liquiditat

Una de les mesures que es mantindran durant el pròxims mesos és la injecció de liquiditat en les empreses. Als més de 5,4 milions d’euros que el Port de Tarragona ja ha injectat des de la declaració de l’Estat d’Alarma, caldrà sumar els 4,6 milions d’euros de pagaments avançats que es faran fins al 30 de juny, assolint la xifra de 10 milions d’euros.

Més de 13 milions en ajornament de taxes

Una altra mesura és l’ajornament del pagament de taxes portuàries, sense interessos ni haver de presentar garanties. L’aplicació d’aquesta mesura es calcula que representarà una altra injecció de liquiditat a les empreses portuàries per valor de 13,2 milions d’euros en liquidacions corresponents a serveis portuaris.

Fins a un 20% en rebaixa en la taxa d’ocupació

El Port de Tarragona està estudiant la rebaixa de la taxa d’ocupació de fins al 20%, aprofitant la cobertura legal que en aquest sentit ha obert el RDL 15/2020, especialment en aquelles concessions més afectades per la pandèmia COVID-19 i que acreditin que han experimentat un impacte significativament negatiu en la seva activitat. Aquestes bonificacions de les taxes hauran de ser sol·licitades per cada concessionari i aprovades pel consell d’administració del Port.

Altres mesures addicionals

El Port de Tarragona proposarà mantenir operatiu el grup de crisi creat amb la comunitat portuària per fer front a la COVID-19 a través del Pla de Contingències. El bon funcionament d’aquest grup de treball, anomenat Comitè de Garantia del Tràfic Marítim, ha generat l’oportunitat de continuïtat per tal de mantenir una comunicació oberta i fluida amb les empreses i organitzacions de la comunitat portuària, per a la implementació de les mesures econòmiques i de seguretat en el futur.