L’Ajuntament ja té calendari per al retorn a la feina dels seus treballadors

El treball serà, però, a porta tancada, fins que sigui segur tornar a obrir al públic les oficines i serveis

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat un nou decret relatiu al retorn gradual a la normalitat del seu funcionament. En concret, s’hi estableix el calendari de reincorporació dels treballadors municipals als seus llocs de feina, encara que de moment serà a porta tancada. Com ja ha informat l’Ajuntament fa uns dies, només es tornaran a obrir al públic les oficines i els serveis quan sigui del tot segur.

Aquest calendari arranca a partir d’aquest dilluns, 27 d’abril, i es clou la setmana que comença l’11 de maig. En aquella data s’haurà reincorporat a la feina presencial el gran gruix del personal municipal.  El decret preveu situacions especials, de salut o de circumstàncies familiars, dels treballadors i treballadores. En aquests casos, si es justifica, es podran adaptar la feina i el lloc de treball.

El pla de reincorporació a l’activitat ha estat presentat als representants sindicals dels empleats municipals i acordat amb ells.

Aquest és el calendari:

Dins de la setmana que s’inicia el 27 d’abril

1. Les persones empleades adscrites a Serveis Socials prestaran servei de forma presencial a les dependències municipals, sense atenció directa al públic i a porta tancada.

2. Les persones empleades adscrites al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) prestaran servei de forma presencial a les dependències municipals, sense atenció directe al públic i a porta tancada. L’horari de treball serà el que hi havia de forma habitual, deixant sense efecte l’horari extraordinari d’atenció telefònica disposat per al confinament domiciliari.

3. En la resta de dependències municipals hi prestarà servei de forma presencial una persona empleada per cada dependència, sense atenció directa al públic i a porta tancada.

Dins de la setmana que s’inicia el 4 de maig

1. Les persones empleades adscrites a Ocupació i Promoció Econòmica prestaran servei de forma presencial a les dependències municipals, sense atenció directa al públic i a porta tancada.

Dins de la setmana que s’inicia l’11 de maig

Es reincorporen totes les persones empleades adscrites a les dependències següents, sense atenció directa al públic i a porta tancada:

1. Gabinet tècnic de Gestió Interna
2. Unitat Administrativa de Gestió Interna
3. Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat
4. Gabinet tècnic de Gestió Territorial
5. Unitat administrativa de Gestió Territorial
6. Secretaria
7. Intervenció
8. Tresoreria
9. Calafell Ràdio.

 

La posada en pràctica d’aquest calendari estarà supeditada a la disponibilitat de mesures i equips de protecció del contagi, l’evolució de l’emergència sanitària i les instruccions que pugui donar les autoritats sanitàries.