L’ARC finança l’estudi per a definir la futura planta de tractament de la fracció resta

Aquest equipament complementarà la gestió dels residus de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès

Per . Actualitzat el

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat finançar l’estudi de les actuacions prèvies a la construcció d’una instal·lació de tractament de la fracció resta al Servei d’Incineració de Residus Sòlids de Tarragona (SIRUSA).

Aquesta instal·lació complementarà a les infraestructures actuals existents (planta compostatge i planta de fracció resta de Botarell, planta valorització energètica de Tarragona), en el marc del conjunt de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès.

Les actuacions consisteixen a realitzar una anàlisi d’alternatives d’emplaçament de la nova instal·lació; redactar el projecte tècnic de tractament previ a la valorització energètica; preparar la documentació per a la tramitació ambiental i l’adequació urbanística, i elaborar el document de justificació de l’adequació del projecte al Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

El pressupost total màxim per al conjunt de les actuacions prèvies és de 150.000 euros, que finançarà íntegrament l’ARC, mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa dinerària a favor de SIRUSA.