L’Ajuntament de Perafort avança el pagament dels ajuts a l’estudi

S’han aprovat 285 expedients i l’import total dels ajuts concedits i ja pagats ascendeix fins als 65.775 euros

Per . Actualitzat el

L’actual situació econòmica generada per la crisi sanitària del Coronavirus ha fet que l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí hagi accelerat al màxim el procés de concessió i de pagament dels diversos ajuts a l’estudi, que atorga de manera anual als alumnes empadronats al municipi. Així doncs, l’Ajuntament ha volgut ajudar a contrarestar la difícil situació per la que estan passant les famílies de manera general, moltes d’elles afectades per ERTOs i pel tancament dels seus negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma. Per tot plegat doncs, ja s’ha fet el pagament dels diferents ajuts a l’estudi concedits per a aquest curs 2019-2020.

En el marc d’aquesta convocatòria, han estat aprovats doncs, 285 expedients per un import total de 65.775 euros. Els diversos ajuts als quals podien acollir-se les famílies estaven dividits en diferents categories. Així, s’han concedit ajudes per a l’adquisició de llibres i també per al pagament de matrícules. Aquests ajuts s’adreçaven a estudiants de totes les edats, per tant, s’hi han pogut acollir tant alumnes de primer cicle d’educació infantil com alumnes d’educació primària i secundària, i estudiants de cicles formatius de grau mitjà o superior i d’estudis universitaris o estudis d’ensenyament d’idiomes.

Entre els ajuts als quals s’han pogut acollir les famílies de Perafort i Puigdelfí, també hi ha aquells destinats al pagament del transport escolar per a la realització d’estudis acadèmics superiors a l’Educació Secundària Obligatòria, en el cas d’alumnes que cursin els estudis fora del municipi, i també per a estudiants que realitzin activitats acadèmiques a centres universitaris a distància, com ara la UNED o la UOC.

Els imports de les diferents ajudes oscil·len entre un mínim de 70 euros, per als alumnes de primer cicle d’educació infantil que s’hagin matriculat a l’Escola Bressol Mar Blava, i un màxim de 340 euros, en concepte d’ajut al transport, per a aquells estudiants que realitzin els seus estudis fora de Perafort i Puigdelfí. Altres imports atorgats en el marc d’aquesta convocatòria d’ajuts són, per exemple, els 185 euros concedits per a l’adquisició de llibres als alumnes que cursin educació secundària o cicles formatius de grau mitjà o superior; els 225 euros per a la matriculació en estudis universitaris o els 275 euros concedits a les famílies que hagin de matricular els seus fills en centres d’educació especial.

Els ajuts a l’estudi que l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí posa a disposició dels habitants del municipi, estan oberts a totes aquelles persones empadronades durant tot el curs escolar i que

portin residint a Perafort o Puigdelfí amb anterioritat al 12 de setembre de l’any natural anterior al de la convocatòria. Cal destacar que, en el cas de l’adquisició de llibres i matrícules, només s’ha concedit un ajut per persona. D’altra banda però, els estudiants que cursin més d’un mòdul han pogut sol·licitar també ajuts per a un segon mòdul. En aquest cas, del primer hauran rebut el 100% de la dotació mentre que per al segon, se’ls haurà concedit el 50%.

Aquesta concessió d’ajuts a l’estudi és una de les vies que té en marxa el consistori perafortí per tal de donar suport a les famílies que tenen fills en edat escolar i que han de fer front a les elevades despeses que comporta la tornada a les aules dels petits i joves.

Cal destacar també que a nivell d’Ensenyament, l’Ajuntament de Perafort i Puigdelfí disposa d’una escola bressol municipal que des de l’any 2005 es troba en un edifici de nova construcció amb sis aules, una sala d’usos múltiples, una cuina, un pati de jocs i una aula-taller. En aquesta escola bressol es treballa amb diversos teòrics com Montessori, Agazzi, Freinet, Vigotski, Decroly, Howard Gadmer i Reggio Emilia.