L’arribada de persones a segones residències no ha estat significativa

Ho demostren les dades de consum i recollida de residus durant la Setmana Santa

Per . Actualitzat el

Les dades de consum d’aigua i generació de residus mostren que l’arribada a segones residències no ha estat significativa. Tot i així, els controls continuaran per evitar desplaçaments que posen en perill la salut comunitària.

Per a les poblacions amb un nombre important de segones residències, la possibilitat de rebre visitants que no respectin el confinament decretat ha estat i és una de les principals preocupacions pel que implica de transmissió interterritorial de la COVID-19. Per aquest  motiu, els controls policials es duen a terme de manera continuada i es van intensificar per les dates de Setmana Santa. Des de  l’Ajuntament, també s’ha fet un seguiment per comprovar, a grans trets, quina ha estat la incidència real. Les dades recollides pel que fa a generació de residus i consum d’aigua indiquen que la probable arribada de persones a segones residències no ha estat significativa.

Amb les dades obtingudes per la regidoria de Via Pública i Manteniment del registre de consum de l’aigua potable, s’ha pogut comprovar que durant la Setmana Santa hi ha hagut un petit augment de consum respecte a la setmana anterior de confinament, que s’ha situat al voltant del 10% a la zona dels Munts, un 15% a Marítima i un 2,5% a Baix a Mar. Pel que fa a la Setmana Santa del 2020 respecte a la del 2019, els consums d’aigua han caigut vora un 70 %. Aquestes dades permeten fer una radiografia aproximada, però no definitiva, ja que les dades obtingudes (per zones i no per domicilis particulars, ja que
això infringiria la normativa) no poden discriminar quan s’ha produït l’arribada de noves persones o, simplement, alguns veïns han aprofitat per renovar l’aigua de la piscina.

Per la seva part, la regidoria de Sostenibilitat ha analitzat, com tots els mesos, les dades de les diferents fraccions dels residus recollides de paper, cartró, envasos, vidres, matèria orgànica, resta, voluminosos (encara que el servei està suspès es produeixen algunes mostres d’incivisme) i poda. Amb les dades obtingudes, en els dies previs a la Setmana Santa ja s’observa que no s’han produït els desplaçaments habituals per ocupar les segones residències. Si els dies previs del 2019 els kg/dia d’escombraries eren de 25.314,3, aquest 2020 han estat de 17.494,3, mentre que durant els dies anteriors deconfinament se situaven en 17.466,3 kg/dia.

Entrant pròpiament en el període de Setmana Santa, la comparativa entre el 2019 i el 2020 en % indica que la generació de residus d’aquest 2020 representa només el 44 % de la de l’any anterior.

Tot plegat mostra, amb les reserves que correspon a la interpretació d’aquestes primeres dades, que la probable arribada de persones a segones residències no ha estat significativa. Això sí, cal que tothom prengui consciència que el confinament salva vides i que els controls seguiran per evitar actituds insolidàries que posen en perill la salut comunitària.