L’Atenció Primària garanteix l’assistència sanitària a les residències

L’oficina tècnica integrada per membres de la regió i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies coordina diàriament les accions al territori

Per . Actualitzat el

La Regió Sanitària Camp de Tarragona, en col·laboració amb la gerència del Departament de Treball, Afers Socials i Família implementen el Pla d’Acció de residències al nostre territori. Aquesta tasca es realitza en estreta col·laboració amb els equips d’Atenció Primària dels diferents proveïdors els quals tenen assignades les residències de l’Àrea Bàsica de Salut a la qual pertanyen.

 

Com a mesures generalitzades cal assenyalar la incorporació de l’aplicació proactiva de seguretat del pacient proSP en les residències que permet el monitoratge diari de cada residència de forma individualitzada i de forma agregada. Aquesta informació es distribueix en activitat diària, situació de professionals, mesures estructurals i situació d’EPI.

 

Entre les mesures que s’estan estudiant hi ha la reubicació de residents a Reus buidant la residència Horts de Miró i traslladar els residents sense simptomatologia a la residència Ballesol també de Reus. Aquesta mesura pretén utilitzar la residència Horts de Miró com a residència on ubicar pacients positius de la COVID-19 que puguin anar apareixent i garantir que la residència Ballesol és una residència neta, és a dir una residència sente COVID-19.

 

A les residències del Camp de Tarragona s’ha fet un cribratge per determinar aquelles residències “netes”, que no tenen casos COVID-19 compatibles. S’han realitzat proves al 10% de residents i de treballadors de forma aleatoritzada. D’aquest resultat, actualment el 62% dels centres residencials per a gent gran són nets.

 

A totes les residències s’ha procedit a fer sectorització de pacients en estructures diferenciades, a la majoria també s’està fent actualment sectorització de professionals. Representa l’excepció les residències tipus C – centre residencial sense professionals assistencials de tipus sanitari propis i que no reuneix els requisits mínims per a l’atenció a la residència en aquesta situació de necessitats assistencials sanitàries i d’aïllament- que suposen aproximadament un 8% del total.

 

S’ha definit un algoritme per tal que quan en una residència neta apareix un primer cas COVID-19 es realitza una PCR de forma urgent i en el cas de ser aquesta positiva es procedeix al trasllat a una residència -preferiblement tipus A,

centre residencial amb professionals assistencials, de tipus sanitari i no sanitari (de cures i atenció social); amb capacitat de procurar una zona d’aïllament amb els requisits mínims per a l’atenció a la residència de les persones amb COVID positiu – sectoritzada i que ja en tingui. Aquest trasllat es coordina mitjançant la creació d’una Oficina Tècnica en la que participen professionals de CatSalut, TASF, ASPCAT i SEM.

 

En el cas de ser necessari el trasllat d’un pacient de salut mental o d’un centre que aculli persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, es disposa d’un espai amb 13 llits anomenat PSICOVID en col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Reus.

 

ICS Camp de Tarragona

 

Els equps d’Atenció Primària Camp de Tarragona de l’ICS tenen al seu càrrec 29 residències amb un total de 1.906 residents sobre un total de 2.143 llits. Entre les que tracten s’hi troben la residència Ballús de Valls, la Residència Sanitas a Tarragona i la Residència Nostrallar dels Pallaresos. Les seves àrees bàsiques es troben a l’Alt Camp i la Conca de Barberà, Baix Camp i Priorat i al Tarragonès.

 

L’ICS Camp de Tarragona des que s’ha declarat la pandèmia ha incrementat la intervenció en equips concrets en cada territori. Actualment, disposen d’un aplicatiu per fer el seguiment de les determinacions de PCR que es fan al territori i des del 26 de març, l’equip mòbil d’infermeres que van a les residències han fet més de 300 determinacions PCR seguint els següents criteris: donar resposta als residents amb simptomatologia compatible en COVID en diferents residències amb casos confirmats –Sanitas, Nostrallar, Ballús i STS Salou; posteriorment es va fer un cribratge aleatori de residències per determinar que en aquells moment estaven “netes” i reforçar mesures de control Aquestes accions s’han realitzat en 18 residències sent tots els resultats negatius, especialment en la zona del Baix Camp i del Priorat.

 

Així mateix, l’ICS Camp de Tarragona ha assumit el seguiment dels treballadors simptomàtics de les seves residències de referència a través d’un circuit d’intervenció per realitzar tests a la població de centre i treballadors amb simptomatologia lleu o moderada.

També realitza tasques d’assessorament i formació al personal dels centres, tractaments mèdics de cada pacient, medicalització de la residència, si s’escau, aportació de materials i expertesa, prevenció, sectorizació i aïllament.

 

 

Xarxa Sanitària Santa Tecla

 

La Xarxa Santa Tecla té 2 residències que gestiona directament més 17 que té assignades per àrea bàsica de salut de referència. Aquestes 19 residències compten amb 1.076 llits amb 997 residents.

 

El passat 27 de març la Xarxa Santa Tecla constitueix un grup de professionals específic per a l’atenció de les residències format per 5 metges i 5 infermeres d’atenció primària que són el nucli que realitza aquest servei. Al mateix temps es coordina amb els referents de les residències de cada àrea bàsica de salut amb els departaments de qualitat, farmàcia, els centres de referència, hospitals i amb la direcció d’Atenció Primària. Així mateix, es constitueixen dos equips de recollida de PCR formats per 2 infermeres i 2 auxiliars.

 

Aquest grup prioritza el mapeig de les residències i estratificació per conèixer l’estat actual de la situació.

 

Des de la Xarxa Tecla s’ofereix una atenció al centre residencial assegurant que aquesta sigui de qualitat. A més garanteix els nivells de prevenció i control de la infecció per a la protecció dels residents, dels familiars i els professionals. Es dona suport des dels centres de salut 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. Es coordina amb la direcció i el personal dels centres residencials diàriament. Es realitza el cribratge dels pacients amb test PCR i dels treballadors en la mesura del possible i segons la situació.

 

Es crea un grup intern per comunicar-se entre tots els actors implicats en l’atenció de les residències que permet l’intercanvi constant d’informació

 

 

Grup Sagessa

 

L’Atenció Primària del Grup Sagessa dóna servei a les residències de la Selva del Camp, Riudoms, Reus V, Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant. El grup dóna suport a 10 residències distribuïdes en aquestes localitats.

 

Els equips d’atenció primària del Grup Sagessa donen assistència diària a les residències amb 1 metge i 1 infermera de cadascuna de les àrees bàsiques de salut. A més de l’assistència sanitària realitzen el suport d’informació pel que fa EPIs i protecció als treballadors de les residències.

 

Així mateix, també ha creat un grup de recollida de mostres per tal de realitzar la recollida de mostres a les residències i també als treballadors simptomàtics a domicili. Les tasques de cribratge s’han realitzat a la residència Ítaca, a l’Onada de Riudoms i a la Casa Sant Josep de Vinyols i els Arcs.

 

ABS Alt Camp Oest

 

L’Àrea Bàsica Alt Camp Oest va adoptar les mesures de caire organitzatiu i gestió que garanteixen l’atenció integrada social i sanitària d’acord amb la situació d’emergència per donar millor resposta a les necessitats de les persones en la Llar Residencial La Mimosa. En primer lloc catalogar la residència de tipus B, amb professional assistencials de tipus sanitaris i social i de cures però amb dificultats per procurar zona d’aïllament de forma àmplia però sí en casos puntuals amb els requisits mínims per a l’atenció a la residència de casos positius de la COVID-19. Es van delimitar àrees COVID i àrees no COVID. Atenció assistencial 7 dies les 24 hores. Es van formar professionals de l’entorn residencial en l’ús de material, sectorització en zones d’atenció, gestió de residus i control d’infeccions. S’ha realitzat 1 prova PCR a un treballador amb resultat negatiu.

 

CAP Muralles

 

El CAP Muralles és el centre de referència de Les Alzines on, de moment, no hi ha cap resident amb clínica COVID-19. Diàriament es realitza seguiment diari i s’ha elaborat un pla de contingència per reforçar la residència amb un metge i una infermera si fos necessari. També s’han revisat les mesures d’autoprotecció i de material.