L’Ajuntament redueix el Període Mitjà de Pagament més d’un 90%

Els informes de secretaria confirmen que el termini de pagament a proveïdors s’ha consolidat en els darrers dos trimestres

Per . Actualitzat el

La reducció destacada dels terminis dels pagaments que l’ajuntament realitza als proveïdors és un dels resultats visibles d’un procés que va iniciar l’actual equip de govern des de l’estiu de l’any passat per millorar el control de la despesa pressupostària i per augmentar l’eficiència i el rigor del sistema de facturació.

 

D’una banda, s’han integrat els programes de compatibilitat i de control d’expedients en un sol entorn per poder aprovar totes les factures de forma digital, eliminant així definitivament tota la documentació en paper.

 

De l’altra, s’ha ordenat el procés a seguir de forma que existeix un calendari de pagaments i s’ha delegat de l’alcaldia a les regidories la facultat i la responsabilitat de confirmar part de les factures segons l’àrea agilitzant tot el procés.

 

Un altre pilar fonamental ha sigut aplicar un nou reglament d’autocontrol en la contractació pública aprovat per unanimitat dels regidors de totes les forces polítiques el passat mes de gener. Aquesta normativa fixa exigències més estrictes a l’hora de demanar pressupostos previs a l’execució de les compres amb la reducció dels límits de contractació lliure d’obres i serveis, l’obligatorietat de realitzar comandes corporatives en lloc de contractació verbal i la necessitat d’emetre informes justificatius per les despeses grans. Des de l’Ajuntament es treballa diàriament per gestionar millor tots els processos i per posar a disposició del ciutadà totes les dades amb la màxima transparència possible.