Es tanquen les fonts públiques per evitar els contagis

EMATSA no talla el subministrament a les famílies amb informe de vulnerabilitat

Per . Actualitzat el

La conselleria de Salut Pública de Ajuntament de Tarragona, seguint la recomanació del departament de Salut de la Generalitat, comunica que es tanca
el subministrament d’aigua de les fonts públiques de la ciutat i també les que són ornamentals. Tot i que l’aigua subministrada compleix totes les garanties sanitàries, el tancament està causat pel risc de contagi que representa el seu ús
públic, el contacte amb els diferents elements de les fonts (aixeta, brollador,
etc.).

Avui, 7 d’abril, es tancaran totes les fonts, tant les que són d’EMATSA com les
de parcs i jardins de l’Ajuntament.

Les persones que no disposen de subministrament d’aigua al seu domicili poden comunicar-ho per telèfon a EMATSA i s’activarà el protocol establert d’atenció social. El telèfon és el següent: 900 203 329.

Cal assenyalar que EMATSA no talla l’aigua a cap família amb informe de vulnerabilitat social emès per l’administració competent, ja que disposa d’un Fons Social destinat a cobrir el 100% de les factures en aquests casos.