El Consell Comarcal del Tarragonès desinfecta contenidors i zones sensibles

La neteja es realitza mitjançant aigua a pressió amb hipoclorit sòdic

Per . Actualitzat el

Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma a causa de la Covid-19, el Consell Comarcal del Tarragonès ha posat en marxa una sèrie d’actuacions per evitar el contagi i la propagació del virus.

Així, d’acord amb l’empresa adjudicatària del servei de recollida d’escombraries, neteja viària i gestió de deixalleries (FCC Medio Ambiente SA) s’han habilitat vehicles per tal de desinfectar els contenidors i les àrees de recollida de residus mitjançant aigua a pressió amb hipoclorit sòdic. Aquestes actuacions també es duen a terme a la via pública davant d’indrets amb pas més freqüent de persones, com les farmàcies, supermercats, consistoris o entitats bancàries.

Per altra banda, també s’han pres mesures per evitar contagis a les deixalleries. De forma excepcional és l’usuari qui ha de dipositar els residus que porta en els llocs adequats, seguint les indicacions dels encarregats de la planta, però mantenint la corresponent distància de seguretat.

A més, tot el personal de l’empresa FCC Medio Ambiente SA va degudament
equipat per evitar contagiar i ser contagiat.