Nou servei d’assistència en la tramitació electrònica per a la ciutadania

També han habilitat un servei per donar suport als treballadors que fan teletreball

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Salou ha habilitat un servei d’assistència en la tramitació electrònica per resoldre els dubtes de la ciutadania. Les consultes relatives a la tramitació en la Seu electrònica es poden dirigir a l’adreça assistencia@salou.cat o al telèfon 687 209 356.

D’altra banda, les consultes sobre tràmits administratius o informació general han de dirigir-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a través del correu electrònic oac@salou.cat, o bé trucant al 977 309 292.

Cal dir que les gestions administratives, termes i terminis estan supeditats a les previsions establertes pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma.

Recordem que durant l’estat d’alarma les administracions públiques tenen tancats els serveis d’atenció presencial, però es poden fer gestions a través de la Seu electrònica: https://seu.salou.cat

Els tràmits oferts actualment a través de la Seu electrònica abasten diferents àmbits administratius; entre els que destaquen: gestió i consulta del Padró d’habitants, com els certificats o volants d’empadronament, individual o col·lectiu; les llicències i permisos sobre obres menors, ocupació de via pública, i guals.

En l’àmbit d’empreses es poden tramitar reclamacions de consum i peticions d’empreses a la borsa de treball; i en l’àmbit econòmic es poden tramitar, entre d’altres, sol·licituds en matèria tributària, domiciliacions i certificats fiscals.

També està disponible la tramitació de tots els expedients d’activitats: canvi de titularitat, comunicació o baixa de noves activitats i d’habitatges d’ús turístic, així com assessorament sobre l’obertura de noves activitats o els informes de compatibilitat urbanística.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, manifesta que “l’Administració local salouenca continua la seva activitat administrativa diària a través del teletreball, amb més de 200 persones fent aquesta modalitat, amb èxit”.

Per la seva banda, el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán, explica que “tots els departaments actuen coordinadament per continuar prestant servei a la ciutadania”.

També, diàriament, es duen a terme fins a una vintena de reunions virtuals, a fi i efecte que no s’aturi l’activitat administrativa.

A nivell general, la Seu electrònica permet la consulta d’expedients oberts; l’accés a la bústia de notificacions electròniques; el pagament en línia de tributs, el registre d’instàncies genèriques o aportació de la documentació, així com la sol·licitud d’accés a la informació pública.

De manera complementària, continua actiu el servei de queixes i suggeriments, i el servei de gestió d’incidències de via pública.

D’altra banda, a nivell intern, és a dir, del mateix Ajuntament de Salou, la Secció de Sistemes d’Informació ha activat un servei d’assistència específic per donar suport als treballadors i treballadores que actualment es troben dins de la modalitat de teletreball, és a dir, treballen des de casa.