Tarragona amplia els terminis de pagament de l’IBI i de l’impost de vehicles

El pagament a terminis per als nous sol·licitants és de 6 mesos, sense cap cost i no es comença a pagar fins al juliol

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona amplia el termini de pagament voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles i sobre vehicles de tracció mecànica fins al dia 6 juliol. En conseqüència, el termini d’ingrés en període voluntari de tots dos tributs queda fixat entre els dies 15 d’abril de 2020 i 6 de juliol de 2020, en lloc de l’inicialment aprovat que comprenia del 15 d’abril de 2020 al 20 de juny de 2020.

“Des del consistori hem emès un decret amb mesures fiscals per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 amb l’objectiu de donar més facilitats a la ciutadania en el pagament dels impostos”, explica el conseller de Serveis Centrals i Hisenda, Jordi Fortuny.

També s’ofereix a la ciutadania que encara no estigui acollida al sistema de pagament en terminis dels seus tributs (IBI, vehicles i brossa) la possibilitat de realitzar-ne el pagament en 6 mesos, a partir del mes de juliol. “És molt necessari que la gent s’aculli al pagament a terminis, que no té cap tipus de cost. Ara, per als nous sol·licitants és de 6 mesos i no  començaran a pagar fins al juliol”, remarca Fortuny. El termini per demanar-ho és fins al 20 de juny i és molt senzill: https://tramits.tarragona.cat/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=1464

Els telèfons d’atenció i assessorament són: 977 296 226, 977 296 126 i 977 296 258.

En la modalitat del sistema de pagament a 10 terminis també se suspèn el càrrec en compte del dia 6 d’abril, redistribuint l’import d’aquest termini en els següents venciments, de maig a desembre.

Per altra banda, l’Ajuntament de Tarragona també ha decidit suspendre la presentació d’autoliquidacions i pagament per part de persones físiques fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19.

A més a més, fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert, totes aquelles persones a les quals els hagi passat el termini de pagament en voluntària i no hagin pagat, el procediment recaptatori queda suspès i, per tant, no es podrà dictar ni notificar la providència de constrenyiment. Per tant, això comportarà no ordenar actuar contra el patrimoni del deutor fins que no es resolgui la crisi sanitària.

Suspeses les notificacions en paper

Una altra de les mesures adoptades per l’equip de govern en temes fiscals és la suspensió de les notificacions en paper fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma. Això sí, es continuarà practicant les notificacions electròniques a les persones o empreses que ja es relacionen electrònicament amb l’ajuntament.

“La situació que pugui esdevenir en els pròxims dies pot obligar o aconsellar canviar les dates i les mesures ara adoptades. En qualsevol cas, es farà difusió de qualsevol canvi que es pugui produir”, conclou el conseller de Serveis Centrals i Hisenda, Jordi Fortuny.