L’Ajuntament demana que l’Estat permeti als ens locals destinar el romanent de tresoreria a pal·liar les conseqüències econòmiques

L’alcalde Pau Ricomà s’afegeix al manifest que signen diferents ens locals reclamant més flexibilitat a l’Administració Central

Per . Actualitzat el

L’Ajuntament de Tarragona és un dels ajuntaments que s’adhereix al manifest de la Federació Catalana de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Micropobles de Catalunya on es reclama al Govern de l’Estat que contempli la possibilitat que els consistoris puguin flexibilitzar el destí del romanent de tresoreria.

 

Aquesta reclamació ja la va fer l’Ajuntament de Tarragona el passat 17 de març, quan l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va enviar una carta a la ministra d’Hisenda, Dolores Montero, demanant que permetés aquesta solució perquè d’aquesta manera contribuiria a fer que els municipis, “com a primera i més propera administració amb la que compta la ciutadania, es dotessin de mitjans econòmics amb la finalitat de disposar d’instruments per pal·liar les conseqüències econòmiques del coronavirus. “L’objectiu –explica l’alcalde a la carta a la ministra- és poder destinar aquest romanent a despesa corrent per tal de mitigar els efectes de la pandèmia, ja que ens afecten i afectaran a totes i tots”. I afegeix: “Els ajuntaments estem obligats a destinar el superàvit a reduir el nivell d’endeutament net. En definitiva, demanem que s’utilitzin tots els instruments jurídics necessaris perquè es procedeixi a la modificació de l’art. 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que determina el destí del superàvit pressupostari”.

 

Aquesta modificació hauria d’establir-se amb l’única finalitat de permetre als Ajuntaments poder destinar el romanent de tresoreria de lliure disposició a despeses corrents que decideixi cada municipi en funció del les seves diferents idiosincràsies, per poder contribuir a pal·liar de forma pràctica, directa i efectiva les circumstàncies de la pandèmia a la ciutadania. “La situació, estem convençuts, justifica àmpliament que els demanem l’exempció de l’obligació legal d’amortització de crèdits, sent que la població i les seves necessitats són ara prioritaris”, continua l’alcalde Ricomà.

 

Manifest conjunt de diferents ajuntaments

Paral·lelament, l’Ajuntament de Tarragona s’ha afegit al manifest elaborat per diferents ajuntaments amb la voluntat d’unir esforços per afrontar la crisi del Coronavirus. En aquest document s’exigeix disposar lliurement del superàvit del 2019, flexibilitzar la regla de despesa, eliminar la LRSAL i garantir ajuts i aportacions redefinides d’acord amb la crisi. “En benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar a les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027”.

 

I afegeix: “Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. Els ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir un especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur”.

 

 

23/3/2020