Es prorroga durant un any la validesa del DNI

Afecta els documents que caducaven des de la declaració de l’estat d’alarma

Per . Actualitzat el

El Govern espanyol prorrogarà durant un any la validesa dels documents nacionals d’identitat que caduquen des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el passat dissabte 14 de març.

Aquesta mesura està recollida en el Reial decret llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-
19, aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres.

També s’indica que la pròrroga de la validesa de el document nacional d’identitat permetrà que puguin renovar-se, d’acord amb el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats a la mateixa per igual període.