Gairebé un 80% de l’equip humà de la Xarxa de Santa Tecla són dones

L’organització sanitària i social té contractades 2.189 professionals que desenvolupen la seva activitat al Tarragonès i el Baix Penedès

Per . Actualitzat el

Ales portes del dia 8 març, Dia Internacional de la Dona, ens endinsem en l’anàlisi d’una de les organitzacions més rellevants de les comarques de Tarragona, la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, prestatària d’una àmplia cartera integral de serveis sanitaris i socials a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. A través d’una cinquantena de centres estratègicament distribuïts al territori, la Xarxa de Santa Tecla garanteix la cobertura sanitària primària, especialitzada i hospitalària a la població del nord de la demarcació i els seus visitants, però a més presta altres serveis de caràcter social com ara l’atenció domiciliària per a persones amb dependència, la gestió de residències per a gent gran i centres de dia, serveis de treball social, serveis i recursos de suport per a persones amb discapacitat intel·lectual i tutela i suport a menors en risc d’exclusió, entre altres. Per tal de desenvolupar tota aquesta activitat sanitària i social, la Xarxa de Santa Tecla disposa d’una plantilla estable de prop de 2.800 professionals que cobreixen perfils professionals ben diversos, treballant de manera coordinada amb l’objectiu de garantir una atenció sanitària i social de qualitat a la comunitat. En tot aquest gran equip humà, el sexe femení hi té un paper transcendental, ja que en l’actualitat el 79% de la plantilla està integrat per dones.

Metgesses, infermeres, auxiliars d’infermeria, administratives, psicòlogues, pedagogues, personal de neteja, monitores, telefonistes, directives, tècniques de recursos humans, d’administració, conductores, arquitectes… gairebé tots els perfils professionals tenen cabuda a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, que en l’actualitat té una plantilla estable de 2.760 persones, 2.189 de les quals són dones (el 79% del total).
Amb les dades a la mà, es pot afirmar amb rotunditat que la Xarxa de Santa Tecla és una organització eminentment femenina. De fet, gairebé 8 de cada 10 dels seus empleats són dones. I ho és no només pel que fa a quantitat, sinó que també en el predomini de la dona en els càrrecs directius de l’organització. Actualment la Xarxa de Santa Tecla té un total de 135 càrrecs de responsabilitat (inclosos els del comitè executiu), dels quals 82 estan en mans de dones. Això vol dir que un 60% dels comandaments, com per exemple la direcció de recursos humans, la direcció d’infermeria, la direcció mèdica d’atenció primària o la direcció tècnica de l’àrea social de la institució, són exercits per dones.

Feminització de l’àrea sanitària i de la social
Aquesta predominança professional de la dona és evident tant en l’àrea sanitària com en la social. Segons Txell Garcia, responsable de l’atenció a la gent gran de la Xarxa de Santa Tecla, «la proporció del 70%-30% entre dones i homes es produeix dins del nostre àmbit de treball. A les residències, per exemple, tenim treballant unes vuit dones per cada dos homes, si bé és cert que en els darrers anys s’estan començant a incorporar professionals homes perquè existeix la figura de gericultor masculí. De fet, des de la direcció intentem potenciar la contractació d’homes per equilibrar les nostres plantilles i oferir als usuaris més diversitat de servei».
En l’àmbit sanitari el paper de la dona també és cabdal. Dos dels col·lectius històricament més feminitzats són els d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, que encara avui estan integrats majoritàriament per dones, tot i que de mica en mica també estan incorporant personal masculí. Però segons Xavier Oliach, director de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, «la gran diferència dels darrers anys la trobem en els equips de medicina. A les facultats de Medicina el 75% dels estudiants són dones i això es nota en les noves promocions de professionals mèdics. La gran majoria de metges residents que formen a la Xarxa de Santa Tecla són dones i això fa que la professió estigui cada vegada més feminitzada».
Encara en l’àmbit sanitari, la predominança de la dona també és majoritària dins dels centres de l’Institut Català de la Salut a les nostres comarques. A l’Hospital Joan XXIII, amb una plantilla de 1.605 persones, 1.259 són dones (un 78,4%). Igual passa als serveis d’atenció primària de l’ICS al Camp de Tarragona, on 992 professionals són dones d’un total de 1.169 (el 77,2%). Pel que fa a la presència de comandaments dins de l’ICS, aquest és sensiblement inferior que a la Xarxa de Santa Tecla. D’un total de 33 caps de servei, 18 són dones (un 54%).