Tarragona recupera el pla d’emergències químiques

«Amb el nou Plaseqta apoderem el territori i li donem eines per actuar davant de qualsevol emergència», Buch

Per . Actualitzat el

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha presidit aquest matí a l’edifici CAT112 de Reus la Comissió Plenària de Protecció Civil de Catalunya que ha informat favorablement el nou Pla especial d’emergència exterior del sector químic de Tarragona PLASEQTA, un nou pla específic per a la gestió des del territori de les emergències químiques a Tarragona. Aquest és el pas previ perquè el Consell Executiu l’aprovi i es pugui aplicar.

El Pla afecta 29 municipis del Camp de Tarragona que poden patir afectacions per un accident en alguna de les 52 instal·lacions repartides en algun dels sis subsectors químics de la zona.

El conseller Buch ha afirmat que “amb aquest Pla el que fem és apoderar el territori i donar-los totes les eines perquè puguin prendre les decisions davant de fets insòlits com els que ens vam trobar a mitjans de gener”.

En aquesta línia, Buch ha explicat que “el Plaseqta apropa la presa de decisions davant de qualsevol emergència química que puguem tenir al sector petroquímic de Tarragona per la singularitat i la potencialitat que té”.

L’escenari serà sempre anar a màxims en qüestió d’emergències, per tant, davant de fets en què desconeixem què és el que ha passat, fruit de la pròpia emergència, sempre ens posaríem en un escenari de màxims, tant pel que fa a la previsió, a l’anunci, com en els dispositius hi treballaran” ha insistit el conseller.

Buch també ha explicat que “el Pla també comporta una simplificació a l’hora de la presa de decisions de manera que davant de qualsevol emergència sigui molt simple i estigui tot molt raonat prèviament”.

El conseller ha explicat que a partir de l’aprovació del Pla per part del Govern hi haurà sis mesos d’adaptació, de manera que el Pla estarà actiu però s’aniran recollint les propostes del territori.

Gestió i decisions des de Tarragona

Les principals característiques del nou Pla són que la gestió i les decisions en les emergències químiques al Camp de Tarragona es duran a terme des de la proximitat, situant l’edifici CAT112 de Reus com el punt neuràlgic de presa de decisions, que pivotaran sobre una nova estructura de decisió tècnica pròpia. Així, la direcció del PLASEQTA correspon de forma ordinària al Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona que l’exerceix per delegació del Conseller d’Interior. El Director del PLASEQTA, entre d’altres funcions, declara formalment l’activació i desactivació del PLASEQTA, i determina i coordina la informació a la població durant l’emergència.

Dins de les noves estructures de decisió i gestió destaca la creació d’un Comitè Tècnic, presidit per la persona titular dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona, que es constitueix sempre que s’activa el PLASEQTA a l’edifici CAT112 de Reus. En formen part els comandaments dels cossos operatius i dels organismes intervinents i dona continuïtat a la coordinació operativa sobre el terreny del Centre de Comandament Avançat CCA de Bombers i avalua els elements de risc per determinar les mesures de protecció a la població necessàries.

Junt al Comitè Tècnic hi ha el Consell Assessor, òrgan directiu de coordinació presidit pel Delegat del Govern i format per representants dels Departaments que poden veure’s implicats en la gestió (Interior, Salut, Empresa i Ocupació, Territori i Sostenibilitat, Educació), i dels Ajuntaments afectats. El Consell Assessor, que es reunirà a l’edifici CAT112 de Reus sempre que s’activi la fase d’emergència i potestativament en cas d’activació en fase d’alerta, té com a funcions destacades assessorar en la presa de decisions per la protecció a la població i en especial en les mesures d’emergència necessàries i garantir la seva aplicació i compliment

Decisions més fàcils automatitzades

També és molt rellevant la simplificació dels escenaris previstos que servirà per a prendre les decisions relatives a la població com el confinament i el so de les sirenes, que dependran d’un arbre de decisions simple i basat en situar-se, davant la incertesa, en el pitjor dels escenaris possibles. Fins ara, el procés era el previst en el Plaseqcat, en que les mesures relatives a la població (confinament, so de sirenes…) necessitaven d’evidències contrastades i en gran part condicionades a la informació tramesa per l’empresa afectada, per a poder fer-se efectives. Amb el nou PLASEQTA aquestes mesures es prendran en base a escenaris d’afectació de màxims. Davant la incertesa o manca d’informació sobre l’accident concret (instal·lació, producte afectat…) es decidiran les mesures a aplicar prenent com a referència el pitjor escenari possible, definit en el nou Pla per a cada tipus d’accident (explosió, incendi…) i sub-sector on se situï l’accident (Port de Tarragona, Polígon sud, Polígon petroquímic nord, Polígon industrial de Constantí, Polígons industrials de l’Alt Camp, i Pradell de la Teixeta). Cal destacar que l’activació de la fase d’emergència (implicarà sempre el confinament de la zona afectada i el so de les sirenes a les zones afectades.

Implicació dels Ajuntaments

Un altre aspecte a ressaltar és que aquest nou Pla recull de forma clara les accions a desenvolupar pels ajuntaments i reforça els elements de coordinació d’aquests amb la Generalitat. Els Ajuntaments, com a Administració més propera a la ciutadania, hauran de valorar si consideren si cal o no alguna mesura com el confinament o fer sonar de les sirenes i informar-ho als òrgans de gestió del Pla. S’atorga una importància qualitativa molt rellevant al parer dels Ajuntaments afectats, que tindran també l’obligació de transmetre la informació relativa a les mesures que es puguin prendre als elements crítics del seu municipi (escoles i llars d’infants, centres sòcio-sanitaris, residències…).

El nou PLASEQTA també preveu que les empreses químiques tinguin un paper especialment en emergències importants o de llarga durada, donant suport al comitè tècnic, així com també en la informació proactiva dels incidents menors o accidents que no tinguin lloc a les seves instal·lacions però dels que tinguin coneixement.

Implantació i inversió

El PLASEQTA tindrà un procés d’implantació amb la població i en el territori, en el que els Ajuntaments tindran un paper molt rellevant, com a membres del Grup de Treball on són presents tots els alcaldes afectats i el Delegat del Govern al Camp de Tarragona, que exercirà de forma ordinària la direcció del PLASEQTA, on també es podran proposar millores. El PLASEQTA preveu que en 6 mesos hi hagi una actualització del Pla que reculli les possibles millores que s’identifiquin en el procés de participació en la implantació.

Aquesta implantació tant pel que respecta als recursos personals (incorporació de tècnics especialistes), eines (sensors de productes tòxics en l’aire, eines NRBQ…), així com les campanyes de sensibilització i comunicació, requereix d’una inversió prevista per als propers quatre anys de 6.975.764 €.